Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valfrihet för vem?

På vår livsresa blir vi äldre och vi blir många fler som lever längre, och vårdbehoven ökar och förändras över tid. Men vi äldre blir också friskare och en tillgång för samhället, utifrån lång arbets- och livserfarenhet.

Annons

Tyvärr ser inte alla detta! Vilket är märkligt!

SKPF avd 50 anser, att det är en självklarhet att alla måste garanteras ett tryggt och värdigt åldrande, med det vårdbehov som finns, utan att det måste göras egna val!

Idag talas mycket om att Lagen om Valfrihet (LOV), ska bli en tvingande lag för kommunerna. Lagens syfte är, att den ska underlätta för kommuner och landsting att ge den enskilde möjlighet att välja utförare inom bland annat äldreomsorgen.

SKPF avd 50 anser att detta är en fel åtgärd. Lagen om valfrihet (LOV) är ingen tulipanaros, för att möjliggöra en positiv utveckling för de äldre och deras situation, behov och välbefinnande.

Med LOV, känner vi oro för utvecklingen inom äldreomsorgen, när allt mer fritt val införs.

Oron grundar sig på att det tidigare har funnits ett sammanhållet system, som möjliggjort att kommunerna kunnat överblicka helheten. Detta har i sin tur inneburit att resurser har kunnat sättas in där de bäst behövs, till gagn för den vårdbehövande.

Det finns väldigt många inom äldreomsorgen som inte kan göra egna val på grund av sitt hälsotillstånd, och då blir allt prat om rätten till egna val ett hån, för dessa människor.

För övrigt kan vi verkligen ställa oss frågan, kan de äldre idag överhuvudtaget, göra egna val utifrån behoven? Vad vi förstår, finns det alltid normer som är utgångspunkten, och bedömning av behov, och längden på vårdbehovet, avgörs av biståndshandläggare.

Då blir frågan tydlig, valfrihet för vem?

Vi menar, att det är de aktuella behoven som ska avgöra vad de äldre behöver.

En kvalitativ och trygg vård och omsorg ska erbjudas, även utan egna val. Lika självklart är att de som arbetar inom vård och omsorg – välfärdens arbetare – ska ha möjlighet att organisera sitt arbete med flexibilitet och erfarenheter, där ansvar och befogenheter följs åt och där kreativitet och nytänkande uppmuntras.

Ett arbete som utgår från de behov som finns och utifrån den värdegrund som vilar på respekt och hänsyn.

Ett värdigt åldrande kräver helhet och sammanhang, respekt, sunt förnuft, vidsynthet och att människor möts i ögonhöjd.

SKPF avdelning 50 hoppas att tid avsätts för reflektion, eftertanke och konsekvensanalyser, så att beslutsfattare tar rätt beslut som ger de äldre den värdighet, som är en rättighet!

Styrelsen för Svenska KommunalPensionärernas Förbund avdelning 50 genom Elsie Bäcklund Sandberg, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons