Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valfrihet behöver inte betyda högre kvalitet

Vi tror inte att valfrihet, med automatik leder till högre kvalitet. Kvalitetsarbete ska vara en ständigt pågående process med elevernas bästa för ögonen och inte utifrån en konkurrenssituation med friskolor och med fokus på marknadsföring.

Annons

Socialdemokrater är inte rädda för friskolor, men vi värnar alla barns rätt till en bra skola. Utifrån minskat elevantal och en tuff ekonomisk situation anser vi att Hudiksvalls kommun idag inte har behov av fler skolor, vare sig kommunala eller privata. Vi tror inte att valfrihet, detta moderaternas slagord, med automatik leder till högre kvalitet. Kvalitetsarbete ska vara en ständigt pågående process med elevernas bästa för ögonen och inte utifrån en konkurrenssituation med friskolor och med fokus på marknadsföring. Även om friskolorna startas här i Hudiksvalls kommun kommer vi att fortsätta vårt arbete med att skapa ännu bättre skolor för alla våra elever, där de ska känna lust att lära och trygghet samt få den hjälp de behöver för att nå de mål som är uppsatta.

Moderaterna Tunelid och Segerbrand visar med sin insändare (20/2), trots att de är ledamöter i Lärande- och Kulturnämnden (LoK), att de inte har kännedom om alla kvalitetshöjande åtgärder som pågår i vår förvaltning. Vi politiker får vid alla sammanträden information om våra verksamheter, vi fattar beslut om nya åtgärder och får rapporter om hur kvalitetsarbetet blir bättre och bättre. Trots det fortsätter moderaterna att, som ett mantra, framföra klagomål på hur verksamheterna sköter sitt arbete. Det må vara i syfte att smutskasta oss politiker i majoriteten, men de borde förstå att det inte skapar förtroende och lust till skolan för barn, föräldrar och personal. Den skola som vi alla förtroendevalda i LoK är satta att ta ansvar för, även moderaterna.

Vi socialdemokrater vill istället, med en positiv inställning till våra skolor och med olika former av åtgärder, visa vårt stöd för det viktiga arbete som pågår där. Extra satsningar görs där vi ser att det bäst behövs, just nu på läs- och skriv samt matematik. Olika projekt pågår för att förbättra elevernas hälsa, vilket naturligtvis har stor betydelse för hur man klarar skolan. Just nu arbetas också ett utvecklingsprogram för grundskolan fram, där målsättningen är att vi inom de närmaste åren ska tillhöra gruppen framgångsrika skolkommuner (enligt SKL). Inom skolan är det svårt att direkt se effekterna av olika satsningar så det gäller att vara uthållig och tro på det man gör

Vårt råd till er moderater i LoK är att vara aktiva och ta del av det arbete som pågår, att visa förtroende för professionen och inte förtala våra egna kommunala skolor. Då kanske ni istället kan förmedla glädje och framtidstro till barnen, deras föräldrar och vår personal. Vi vill också ställa en fråga till er moderater i Hudiksvall. Hur ska ni kunna hålla löftet ni gett, att alla kommunala skolor ska vara kvar, om det startas friskolor för drygt 600 elever?

Socialdemokraterna i lärande- och kulturnämnden

genom Anna-Carin Keisu

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons