Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Våldsutsatt barn – var god dröj

/

I dagarna har vi i Rädda Barnen träffat representanter från polisen och åklagarmyndigheten i Gävleborgs län. Vi har gjort det för att diskutera den allvarliga situationen med långa förundersökningstider för barn som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp.

Annons

Gävleborgs kammaråklagare har långt ifrån det sämsta resultatet av Sveriges åklagarkammare, men ändå är det bara ca 70 procent av brottsmisstankar gällande våldsbrott mot barn som utreds inom de lagstadgade 90 dagarna.

Tidigare i år släppte Rädda Barnen rapporten Brott mot barn – om hur barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden som grundar sig på statistik från åklagarmyndigheten och våra möten med barn. De barn vi möter finns på näthinnan och vi bär med oss deras berättelser i vårt arbete för att få beslutsfattare att göra om och göra rätt.

Polisanmälningar som rör brott mot barn ska enligt lag utredas snabbt och i rapporten visar vi vilka konsekvenser det får för barn när detta inte sker. Inget barn ska falla mellan stolarna, vilket tyvärr alltför ofta händer. Barn blir dubbelt belastade, inte bara av brottet i sig, utan också av de följdverkningar som en utdragen utredningsprocess innebär. Lång handläggningstid hos polis och åklagare försämrar också möjligheten att skydda barnet mot fortsatt våld och försvårar behandlingsinsatserna. Det innebär även stora påfrestningar för barnet och familjen.

I vårt möte poängterades att frågan finns högt på agendan och är prioriterad för både polis och åklagare, men också att stora utmaningar finns. Det underströks också att kvaliteten på undersökningen är det viktigaste för att barnets rättigheter ska tillgodoses, trots att det ibland kan innebära att den lagstadgade tidsfristen på 90 dagar överskrida.

Det är femte gången Rädda Barnen gör denna granskning. Uppföljning av handläggningstiderna gällande brott mot barn är ett av våra sätt att bevaka våldsutsatta barns rättigheter. Glädjande är att vi ser att utvecklingen går i rätt riktning, men vi kan aldrig acceptera att det stöd som barn som utsatts för våld får, beror på var barnet bor.

Vi vill att alla verksamheter vars beslut och insatser påverkar barns levnadsvillkor och framtidsutsikter ges möjlighet att följa lagen, alltid med barnets bästa i fokus.

När ett barn tar mod till sig och berättar, då ska samhället betala tillbaka med samma kraft och mod!

Vi vuxna måste underlätta, inte försvåra, livet för de barn som vi inte lyckats skydda från våld!

Margareta Elensky

ordförande Rädda Barnen Gävleborg

Maria Schillaci

psykolog Rädda Barnen

i samarbete med Karin Blomgren författare till Brott mot barn – om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Polisen svarar:

Vi uppskattar mötet med Rädda Barnen och har stor förståelse för engagemanget i denna fråga. Polisens resurser är ändliga, men behoven är i det närmaste oändliga. Därför är vi tvungna att göra prioriteringar och det är helt riktigt att barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp står högt upp på vår agenda.

I merparten av fallen klarar vi utredningsmålet, men det går att bli bättre även om flera omständigheter kan försvåra utredningarna och snabbhet ibland får ge vika för kvalitet. Det finns till exempel flera utredningar som har godtagbara skäl till att de överskrider fristen på grund av att barnet kanske inte är moget att prata om det som hänt än.

Men vi jobbar alltid med frågan och i polisregion Mitt, där Gävleborg ingår i den nya nationella Polismyndigheten, så har ledningen flera gånger pekat ut brottsutsatta barn som ett prioriterat område.

Under hösten kommer en särskild utredningsgrupp att bildas, som ska jobba mot nätbaserade sexualbrott mot barn. De senaste åren har polisens kontakt med de brottsutsatta barnen förbättrats avsevärt, bland annat med så kallade Barnahus där flera myndigheter samverkar för barnets bästa. Detta är några exempel på förbättringar i en mycket viktig fråga, där vi också är glada att övriga samhället engagerar sig.

Lotta Molin

gruppchef Brott i nära relationer Polisområde Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons