Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Våld och trakasserier mot jägare, forskare och djuruppfödare

/
  • En eftersöksjägare har hotats till livet efter att på polisens uppdrag ha avlivat en trafikskadad varg. Med anledning därav är det viktigt att vi från politiskt håll fördömer fördömer den typen av hot, menar artikelförfattarna.

Jägare, djuruppfödare, forskare med flera utsätts för trakasserier och hot om våld till följd av den verksamhet de lagligen bedriver, skriver fyra centerpartister som menar att det krävs ”ett kraftfullare politiskt agerande”.

Annons

Frågan har aktualiserats inte minst sedan en eftersöksjägare hotats till livet efter att på polisens uppdrag avlivat en trafikskadad varg.

Hösten 2014 gjorde riksdagen ett tillkännagivande gentemot regeringen, till följd av en Centermotion, där regeringen uppmanas att prioritera upp arbetet med djurrättsrelaterad brottslighet. Detta visar att det finns en bred politisk vilja att ta dessa brott på allvar. Därför är det viktigt att vi från politiskt håll fördömer denna typ av hot, men också att vi återigen lyfter upp frågan på agendan och att regeringen genomför det uppdrag riksdagen gett dem.

I dag har djurrättsrelaterad brottslighet inte någon egen brottskod, vilket gör att det inte ens finns någon statistik över antalet anmälda brott. Det saknas därmed också samordning av brott som begås med åberopande av djurens rätt. Sådana brott kategoriseras under rubriceringar som mordbrand eller olaga hot, men samordnas alltså inte även om kopplingen till djurrätt är uppenbar. För att få en bättre överblick av omfattningen och systematik bör polisen införa och använda sig av en särskild brottskod för brott som bedöms ha koppling till djurrättsrelaterad brottslighet.

Lokalkännedom och lokal närvaro är viktigt för att människor och företagare ska känna trygghet, och är inte minst i samband med denna typ av brott som ofta pågår under en lång tid, systematiskt och också drabbar människor i de utsattas närhet. Centerpartiet vill därför stärka den polisiära närvaron i hela landet, genom att skapa bättre förutsättningar för de områdespoliser som verkar nära medborgarna.

Hot och våld mot företagare som bedriver laglig verksamhet, jägare som följer gällande jaktlagstiftning eller eftersöksjägare som fullgör av polisen delegerat uppdrag får inte accepteras. Därför måste det till ett kraftfullare politiskt agerande och fördömande av den här typen av brottslighet. Denna typ av hot och våld är ett samhälls- och demokratiproblem, inte ett problem för enskilda individer och företagare. Människor som ägnar sig åt laglig verksamhet ska aldrig behöva frukta för sitt liv och sin säkerhet!

Kristina Yngwe (C)

riksdagsledamot, Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Daniel Bäckström (C)

riksdagsledamot, Värmland

Jörgen Brink (C)

Ljusdal

Tommy Olsson (C)

Los

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons