Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vakna upp Bollnäs kommunfullmäktige

Nu vill vi se att Brotorgsärendet processas/förhandlas i en anda som följer folkets väg och inte hukar sig för särintressen. Se också till att lagfartsärendet omedelbart rättas till så att kommunen snarast får formell rådighet över torget.

Annons

Jag och väldigt många med mig blir bekymrade när vi hört debatten och sett beslutet om återköpet av Brotorget. Kommunen ska alltså hävda att köpet ska gå tillbaka med stöd av avtalet. Olle N-S (S) får i uppdrag att kontakta ägaren till fastigheten (inte avtalsparten!) för att utröna intresset hos denne om att lämna tillbaka fastigheten.

Under debatten får vi höra från Olle N-S, att han ser det som oerhört viktigt och ser som sin uppgift, att torget inte får stå som en öken ytterligare en sommar, och att han ser en kompromisslösning som det bästa för att uppnå sitt (inte fullmäktiges) syfte. Men vad vill egentligen kommunfullmäktige? Här uttrycker sig flera för att köpet ska återgå men att processen med återköpet måste få ta den tid det måste, allt för att få en riktig lösning utifrån det beslutade avtalet, medborgardialogen och folkopinionen. När torget kom till stånd på 1970-talet tog det åtskilliga år som Bollnäsborna fick vänta innan kommunen fick rådighet över platsen och kunde anordna torget. Antagligen är vi lika tålmodiga i dag, om vi bara får veta att allt kommer att gå rätt till.

I detta återköpsärende är begreppet byggstart av stor och kanske helt avgörande betydelse. Olle N-S fortsätter i olika sammanhang, senast i kommunfullmäktige, att skrämma alla med att begreppet är vagt och osäkert och att det kan bli svårt att hävda att byggstart inte skett. Då frågar jag och alla med mig, hur Olle N-S samt även Ingvar Persson (M) och Evy Degerman (C) kunnat skriva på avtalet samt köpebrevet, om ni inte vet vad avtalet betyder i de viktigaste delarna?

Begreppet byggstart påstår jag, är ett vedertaget begrepp. För uppförande av en ny galleriabyggnad innebär begreppet att först ska erforderliga tillstånd finnas (bygglov, bygganmälan med beslut om kontrollplan, eventuell erforderlig utstakning med mera). Därefter ska schaktning för grundkonstruktion utföras och vidare ska själva grundkonstruktionsarbeten ha påbörjats. Denna innebörd är alla berörda organisationer och myndigheter inom branschen eniga om. Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Plan- och bygglagen (bygglov, bygganmälan och svartbyggen), Miljöbalken, strandskyddsbyggande, Svensk Byggindustri (som samlar de flesta entreprenadföretagen i landet). Läs gärna om Odellplattor som konfirmerade begreppet 2006. Begreppet kan ändras genom avtal eller annan civilrättslig överenskommelse. Men detta är inte fallet med Brotorgsavtalet, eller hur?

Nu vill vi se att Brotorgsärendet processas/förhandlas i en anda som följer folkets väg och inte hukar sig för särintressen. Se också till att lagfartsärendet omedelbart rättas till så att kommunen snarast får formell rådighet över torget.

Yngve Käck

Arbrå

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons