Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Väg intresse och kunskap mot lax i opåverkad miljö

Klart att vi tror på lax i Ljusnan, menar Marco Blixt, fiskeansvarig Fortum Generation AB, med anledning av en
artikel
i Ljusnan.

Annons

I Ljusnan den 29/10 var det ett uppslag som handlade om laxen i Ljusnan, en av dessa var en intervju med mig. Med rubriken Fortum tror inte på lax i Ljusnan förstår jag att mer än en satte morgonkaffet i vrångstrupen, och det är väl kanske det rubriker ska göra – skapa en reaktion. För det är klart att vi tror på lax i Ljusnan – vi sätter ut drygt 200 000 lax- och havsöringsungar i älven varje år för att dels säkerställa bevarandet av vår unika laxstam, dels skydda utrotningshotade laxpopulationer i outbyggda vildlaxälvar (genom att laxfisket i Östersjön då kan styras mot uttag av enbart odlad fenklippt lax).

Frågan som det handlar om, det klimatmässiga och ekonomiska priset för att en laxstam ska vara naturligt reproducerad istället för utsatt, är däremot viktig och handlar om prioritering. Det finns skilda uppfattningar i frågan. Jonas Engberg är mycket tydlig med vad hans dröm är - möjligheten till sportfiske av vild lax i Ljusnan. Och som sportfiskare och fiskeribiolog delar jag den vision som Jonas ger uttryck för. Men frågan som vi båda måste ställa oss lyder – till viket pris?

Vi har i dag ett avels- och kompensationsutsättningsprogram för Ljusnan som innebär att de unika genetiska egenskaper som särskiljer Ljusnanlaxen från andra laxpopulationer runt Östersjön fortfarande finns bevarade. Med den kunskap och miljöteknik som vi känner till idag så finns det dessvärre inte något som talar för att det skulle gå att kombinera storskalig vattenkraftproduktion med livskraftiga vilda laxbestånd på det sätt man önskar. Det finns inte ett enda exempel i hela världen som visar att det varit möjligt att - genom anläggande av fiskvägar, biotopåtgärder och förändrad reglering - kunna återetablera en tillräckligt livskraftig vild population av lax i en större kraftigt reglerad älv med flera barriärer.

Jag vill understryka att om syftet är att bedriva kraftproduktion och samtidigt bevara unika laxstammar så är dagens lösning ett framgångsrikt koncept. Är syftet och det övergripande målet däremot att återskapa livskraftiga vilda laxstammar så är den enda rimliga lösningen att dels riva ut dagens dammar och kraftverk, och dels restaurera alla av människan skadade och påverkade livsmiljöer i och kring älven. Detta skulle få mycket stora konsekvenser för elförsörjningen i landet, men även på risken för översvämningar och möjligheterna att bo och verka utmed Ljusnan.

I ett läge där vår kunskap om klimatförändringarna och de konsekvenser som de leder till bara blir större och större så ökar förstås betydelsen av vattenkraften. Det är de insikterna och kunskaperna som måste vägas mot intresset av att låta laxen i Ljusnan få leva i en opåverkad livsmiljö igen.

Marco Blixt

fiskeansvarig, Fortum Generation AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons