Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad va´ de vi sa!

Redan 2012 började vi ifrågasätta hur Nordanstigs kommun skötte äldreomsorgen. Med tanke på den optimistiska budgeten och det sorgliga utfallet revisionen gett uttryck för, är vi nu oerhört bekymrade, skriver insändarna.

Annons

Det får nämligen inte bli värre, det är illa nog!

Professor Wimo har nyligen rapporterat, att andelen dementa kommer att fördubblas inom tolv års tid. Redan nu vistas dementa i sina hem, i bästa fall med en anhörig som orkar. De utmattade anhöriga blir emellertid allt fler och det förkommer fall av vanvård på grund av att vårdande anhörig inte har tillräcklig insikt! Dessutom är det visat, att ansvar för vård av dementa medför ökad sjuklighet hos den vårdande anhöriga.

Vi vet att det föreligger ett ofantligt problem i äldreomsorgen, eftersom samarbetet landsting och kommun brister. Den kommunala hemsjukvården tvingas på grund av en ohållbar situation ibland skicka äldre till sjukhusets akutmottagning, som kan skicka hem vederbörande klockan 03.

Redan nu har hemtjänstpersonal konstaterat att fler dör hemma mot sin vilja. Fler dör också i ensamhet. Det är inte värdigt. Självklart finns det plötslig död, men om en ensam hemtjänstpersonal finner en död, förrycks hela arbetsschemat. Det tar nämligen tid att rapportera, se till att jourhavande doktor ska komma, anhöriga ska meddelas på något sätt, eventuellt ska polis komma och extrapersonal kan behöva kallas in för att övriga på ”turlistan” ska få hjälp.

Efter att ha läst revisionsrapporten ”Granskning av hemtjänst” har vi några frågor till våra politiker i Nordanstigs kommun. Nordanstig har en högre andel av personer äldre än 65 år än riket i övrigt, 26,1 procent. Rapporten innehåller några tankeväckande grafer, som borde göra det angeläget att göra liknande jämförelser för växelvård och särskilt boende.

1) Har vi uppfattat det rätt att ”struktur och systematik i styrning och uppföljning är bristfällig” betyder kritik av ledningen?

2) Hinner inte biståndsbedömarna med sitt arbete?

3) Brister utbildningsinsatserna av hemtjänstpersonalen?

Enligt dr Wimo är det vanligt att personal inte har tillräcklig kunskap, om hur demenssjuka ska bemötas. De som arbetat många år kan, men hur är det med dem som nyanställs?

4) En graf visar att Nordanstig har flest invånare >65 år med hemtjänst år 2016 i länet, liknande kommuner och i riket, jämfört med år 2010, då Nordanstig hade lägst andel med hemtjänst av personer >65 år.

Är förklaringen den att Nordanstig, som en gång var ett föredöme, har minst antal säboplatser år 2016 i landet, vilket vi befarade skulle hända?

5) En graf visar, att Nordanstig har lägst kostnad per brukare > 65 år i länet, liknande kommuner och i riket. Eftersom antalet beviljade timmar är i nivå med de jämförda enligt ovan – undrar vi vad det beror på.

Får brukarna de insatser de behöver? Hur är lönesättningen?

6) Vi efterlyser en revision, som innefattar inte bara hemtjänsten utan även växelvård och särskilt boende. Hemtjänsten å ena sidan och växelvård/särskilt boende är ju som kommunicerande kärl.

Vi efterlyser en konsekvensanalys av kommunens nedläggning av säboplatser.

Vi begriper inte, att Stig Eng inte begriper, eftersom detta är helt uppenbart för oss andra i kommunen.

Anki Hasselvik

Agneta Iveslätt Bohman

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons