Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad ger det för signal till ungdomarna?

/
  • Så ekonomi och personalansvariga tänk några varv till innan ni skickar hem kunniga vikarier, skriver Torsten Ekdahl.

Torsten Ekdahl, tidigare anställd på Iggesunds bruk, kritiserar sin före detta arbetsgivare för att bedriva en märklig personalpolitik. Han får Svar direkt.

Annons

På Holmens och Iggesunds Bruks hemsidor kan man läsa många vackert välformulerade meningar som berör koncernens personalhantering: ”Att attrahera, rekrytera och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare som vill vara med och driva utvecklingen framåt är en strategiskt viktig uppgift för Holmen.”

Hur lever man då upp till de fina formuleringarna? Bedrövligt dåligt, enligt min mening. Man skickar nu hem, till arbetslöshet, tre kompetenta visstidsanställda självgående operatörer efter nästan ett års anställning. Vad ger det för signal till ungdomar som kan tänka sig en framtid inom skogsindustrin?

Inte nog med det, man går också emot sin egen branschorganisation Skogsindustrierna som under flera år har rest runt bland landets gymnasieskolor med ett projektupplägg just för att få ungdomarna att välja vidareutbildningar med en skogsindustriell inriktning.

Ännu mer anmärkningsvärt är att anledningen till beslutet tycks vara att ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande har fått styra över produktionens behov och önskan att få behålla vikarierna.

Det saknas knappast arbetsuppgifter och man skulle som tidigare kunna täcka upp för ordinarie personal vid frånvaro och utbildning vilket också gör att man får en bredare kompetens på fler befattningar både för ordinarie personal och vikarierna. Jag undrar: Är det numera ekonomiavdelningen som styr hur personaltillsättningen ska se ut?

Vad jag kan förstå har också Iggesund behov av nyrekrytering av processoperatörer inom en ganska snar framtid. Vad blir då kostnaden för rekrytering och upplärning av helt nya medarbetare och vad säger den personal som hela tiden måste ställa upp som handledare?

Under min tid som utbildningsansvarig för cellulosafabriken var jag med och planerade och genomförde tre längre processutbildningar för en relativt stor kostnad just med framförhållningen att få kompetent personal som kunde täcka upp för framtida pensionsavgångar. Nu gör man tvärt om, man skickar hem utbildade självgående operatörer för man anser tydligen att det blir en kostnadsbesparing.

Som exempel har en av vikarierna, som nu måste lämna bruket och i förlängningen kanske även orten, en naturvetenskaplig bakgrund med en yrkesteknisk högskoleutbildning som påbyggnad med inriktning mot processindustri och dessutom några års yrkeserfarenhet. Hur kan ni vara så säkra på att kunna rekrytera kompetent personal framöver utan att själva behöva utbilda till stora kostnader som inte lär bli mindre i framtiden?

Så ekonomi och personalansvariga tänk några varv till innan ni skickar hem kunniga vikarier. Jag förväntar mig svar på mina frågor från berörda ansvariga.

Torsten Ekdahl

något frustrerad pensionär med 40 år på Bruket

Svar direkt

Iggesund Paperboards produkter säljs i mer än 100 länder och nyckeln till framgångarna har varit kombinationen av kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet. I dag möter vi kraftigt förändrade omvärldsförutsättningar med hårdnande konkurrens som följd, vilket innebär att även arbete med organisationseffektivitet måste betraktas som ett ständigt förbättringsarbete.

Som ett led i att möta de stora pensionsavgångarna, som bara under 2016–2017 beräknas landa runt 100 medarbetare, har Iggesunds Bruk i samverkan med de fackliga organisationerna arbetat fram och implementerat en ny organisationsstruktur. Den nya organisationen ska bland annat effektivisera brukets processer, öka flexibiliteten och ge möjligheter att utveckla arbetsformer som bygger på högre grad av mångkunnighet. I detta sammanhang är kompetensöverföring, -säkring och -utveckling nyckelkomponenter.

För att hantera denna utmaning har Iggesunds Bruk, trots en övertalighet, under förra året temporärt lotsat in ett antal vikarier för att underlätta kompetensöverföringsprocessen. Genom denna tillfälliga förstärkning har delar av vår tillsvidareanställda personal ha givits möjlighet att öka sin kompetens.

Vi vet att de erfarenheter som man som vikarie förvärvar på Iggesunds Bruk ofta öppnar för nya möjligheter, men som kopplat till den process som vi just nu är mitt uppe kan innebära tillfälliga matchningsproblem.

Iggesunds Bruk arbetar långsiktigt och framtiden för bruket är i allra högsta grad knuten till förmågan att attrahera rätt kompetens. Genom att kunna använda pensionsavgångarna för att uppnå den nya organisationsstrukturen fram till utgången 2017, har vi skapat oss en för branschen unik situation, där vi i motsats till många andra aktörer har skaffat oss utrymme att både gasa och bromsa, med resultatet att vi trots en krympande numerär, både har och kommer att rekrytera flertalet nya kompetenta medarbetare i närtid.

Olov Winblad von Walter

platschef

Bea Tomassen

personalchef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons