Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad betyder Söderhamns värdegrunder?

Jag har nyligen varit på den så kallade KUL-dagen (se kommunens hemsida).

Annons

Det finns givetvis mycket att säga om dessa dagar och dess ansatser. Jag fastnade framför allt för några av de ord och begrepp som användes, och hur dessa kanske påverkar och bidrar till hur vi ser på vår verklighet. Klarast framstod kanske talet om Söderhamn som varumärke, kommunen som koncern, vårdnadstagare, gamla, elever i skolan och barn i förskolan som kunder, starka logotyper med mera.

Men hur formar egentligen ett allt för stort fokus på varumärken och logotyper vår syn på verksamhetens verkliga innehåll, och på vilka grunder avgör vi om vi har ”lyckats” eller inte?

Men dessa begrepp är ändå inte de som berörde mig mest. Det gjorde i stället vissa ord och uttryck som bland annat nämndes i samband med presentationen av kommunens värdegrund, och vissa ord som inte nämndes. I värdegrunden för Söderhamns kommun står det bland annat att: ”Vi är lojala mot (sic!) fattade beslut”, samt att jag (som anställd): ”visar stolthet för den verksamhet Söderhamns kommun bedriver”. Dessutom talades det mycket om förändringar och att man som anställd inte ska vara negativ till sådana, utan att i stället vara ”nyfiken på att prova nya vägar...”. På baksidan av skriften står det också att läsa: ”Värdegrunden förmedlar de attityder och de beteenden som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet”.

Mycket lite av detta, och det andra som står i den lilla skriften eller togs upp under KUL-dagen, är särskilt förpliktigande för dem som är satta att leda arbetet i kommunen – från politiker till underchefer. Till att börja med tror jag inte orden professionalism användes en enda gång under KUL-dagen. Att säga att organisationen och dess anställda – inklusive de som leder och fördelar arbetet – ska vara professionella förpliktigar. Ingen, oavsett om man är förvaltningschef eller lärare, borde acceptera förhållanden som gör att arbetet inte kan skötas professionellt.

Fundera sedan på ordet förändring. Vad förpliktigar det till? Ingenting. En förändring kan vem som helst åstadkomma när som helst – för att sedan byta tillbaka. En dubbel förändring, men är det bra? Försök sedan med ordet förbättring. Det lyser betydligt mer ansvar, professionalism, åtagande och kvalitet om det. Förändring kan aldrig vara ett självändamål, förbättringen däremot, bör vara det. Inte heller ordet förbättring nämndes en enda gång under KUL-dagen.

Alla ska givetvis göra ett bra jobb. Men frågan är om det inte ligger ett extra, och annorlunda, ansvar på de som genom sitt arbetsgivaransvar ”leder och fördelar” arbetet. Och hur skulle det bli om det i stället stod: ”Vi som är satta att leda arbetet i kommunen ska ge de anställda anledning till att känna stolthet för verksamheten!”?

Kommunalanställd lärare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons