Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utrota fattigdomen? Satsa på kvinnorna!

Anneli Rogeman, vd We Effect, skriver med anledning av det är den Internationella kvinnodagen.

Annons

Världens politiska ledare har enats om att fattigdomen och hungern i världen ska vara utrotade 2030. Detta beskrivs i FN:s globala hållbarhetsmål som antogs förra året. En förutsättning för att nå de målen är att vi satsar mer resurser på kvinnorna.

We Effect har arbetat med stöd till kvinnor i fattiga länder i 60 år. Vi vet att det är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och hunger. Jag har själv under mina resor i våra verksamhetsländer träffat många kvinnor som är levande bevis på detta. När kvinnorna får makt över sina liv, över arbetet och skördarna på gården – då ökar familjens inkomster. Mer pengar hamnar i plånboken, investeras sedan i bättre hus och i barnens utbildning. När biståndet går till kvinnor tar sig fler familjer ut ur fattigdomen.

We Effect har identifierat tre faktorer som är avgörande för att framgångsrikt stödja kvinnor i fattiga länder:

1. Ge kvinnorna mer makt. Kvinnor utgör mer än hälften av den fattigaste befolkningen på landsbygden i utvecklingsländerna. Det är därför av avgörande betydelse att kvinnorna är delaktiga i beslut som rör deras utveckling. Kvinnornas kunskaper, färdigheter och erfarenheter måste tas till vara. Fler kvinnor måste bli ledare på både nationell och lokal nivå. Politisk makt är en förutsättning för att kvinnornas rättigheter ska stärkas.

2. Ge hälften av biståndet till kvinnor. Vi vet att ökad jämställdhet minskar fattigdomen. Det har forskning och erfarenhet visat gång på gång. Vi vet också att kvinnorna utgör mer än hälften av världens fattiga. Därför är det både rättvist och klokt att se till att minst hälften av biståndsinsatserna riktas till kvinnorna. I dag görs ingen sådan uppföljning av det svenska biståndet. Genom att se till att biståndet når kvinnor, och mäta vilka insatser som görs, kan stora resultat uppnås.

3. Bekämpa kvinnors brist på tid. För att kvinnor ska kunna delta i politiska beslut och få en starkare roll i samhället måste de få tid till detta. Många kvinnor i projekt som We Effect stödjer lyckas bli ledare, men tvingas sedan hoppa av på grund av tidsbrist. En studie bland jordbrukskvinnor i Bolivia visar att de har noll timmar till fritid, förutom de 4–6 timmar när de sover. De bolivianska kvinnliga bönderna tvingas prioritera tvätt, matlagning och barnomsorg. Genom att till exempel satsa på byggandet av förskolor får kvinnor tid över till att utvecklas. Vi har sett denna utveckling i Sverige, självklart går den att genomföra också i länder som Bolivia.

Om vi vill att hunger och fattigdom ska vara utrotade till år 2030 måste vi satsa på kvinnorna i utvecklingsländerna. Inte bara för kvinnornas skull, utan för att det är en effektiv väg till en rättvisare värld för alla.

Anneli Rogeman

vd We Effect

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons