Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utan kraftfullt bredband stannar Sverige

Hela Sverige ska leva menar att varenda by ska ha tillgång till 100 Mbit/s (miljoner bit per sekund) senast 2015 och samtliga hushåll 2020.

Annons

Den utveckling som sker nu gör utbyggnaden akut. Statens ansvar att framtidssäkra bredbandsinfrastrukturen på landsbygden är central. Beslutet om att släcka ner kopparnätet får katastrofala konsekvenser för många om det genomförs innan en fungerande ersättning finns. Telia har nu lovat att ordna telefonin och vi utgår från att de håller vad de lovar.

Tillgången till snabbt bredband är en av grundstenarna för fortsatt tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Bredband är en fråga om demokrati och rättigheter. Den service som erbjuds och kommande tjänster inom exempelvis entreprenörskap, vård och förvaltning kräver bredbandsuppkoppling för att fungera. Kommunikationen, som tidigare varit enkelriktad, går mot tvåvägskommunikation där konsumenten både konsumerar och producerar innehåll. Men de nedmonteringar som nu sker av kopparnätet, utan att det finns något som fungerar i stället, innebär även säkerhetsrisker eftersom larm med mera inte fungerar.

Ungdomar använder det digitala nätet som ett verktyg i sin vardag. Många bor på landsbygden och är morgondagens entreprenörer. Men utan ett kraftfullt nät på landsbygden kommer de att flytta.

På många håll har föreningar gjort satsningar för sin egen bygd. Lindefallets byaråd började arbetet genom att bilda en datastuga 1998. De genomförde utbildningar för att visa datorernas möjligheter och sedan dess har ett energiskt arbete skett som bland annat gett Lindefallets bybor tillgång till tv genom bredband.

Satsningarna har stärkt sammanhållningen och visat på vad förenade krafter kan utföra. Genom stort ideellt engagemang, kommunala och statliga aktörer, lokala entreprenörer samt olika finansieringslösningar har utbyggnaden kunnat genomföras. Och det är precis det som Hela Sverige ska leva menar är framgångsmodellen för att Sverige ska bli och fortsatt vara världsbäst på bredbandsutbyggnad.

Det är tid för nästa steg i satsningen för hela landet ska få tillgång till bredband. Ett viktigt verktyg är att införa ett bra gemensamt stöd för utvecklingen. De stöd som finns är alldeles för otillräckliga.

Regeringen har tillsatt 615 miljoner kronor extra till bredband, vilket meddelades i början av september 2011. Det är en bra start, men det krävs ytterligare cirka 3 miljarder kronor för att Sveriges byar ska få ett fullgott bredband.

Att ge hela Sverige bredband med de ”digitala motorvägar” som det innebär kostar i storleksordningen 20 miljarder kronor. Det kan jämföras med satsningen på förbifart Stockholm som enligt budget kommer att kosta 28 miljarder kronor. Att satsa på digitala vägar i hela landet är lika angeläget.

Karl-Erik Nilsson och Inez Abrahamzon, ordförande Hela Sverige ska leva

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons