Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utan bilen stannar Norrland

/
  • Sverige är ett glesbefolkat land. Alla trafikslag behövs, men det går inte att komma ifrån att bilen är det dominerande transportmedlet, skriver artikelförfattarna.

Anders Ydstedt, ordförande, Expertrådet Kungliga Automobil Klubben (KAK), och Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK, oroas över att regeringen vill minska den svenska bilparken.

Annons

I en rapport från Trafikverket som nyligen publicerades inför regeringens kommande infrastrukturproposition är ett av scenarierna att tre av tio bilar ska bort från gatorna de tre storstäderna och 10–20 procent i hela landet. Liknande tankegångar har hörts från Boverket.

Verkligheten är dock en annan och minskad bilism är i praktiken ett närmast ett utopiskt mål. Nio av tio resor går på vägar i Sverige och åtta av tio med bil. 2015 blev rekordår för nybilsförsäljningen med

345 000 sålda bilar. Bilen är alltså grunden för mobiliteten i vårt land.

Tydligt är också att kvinnor ökar sin andel av det totala bilägandet.

Sedan mitten på 1980-talet har antalet bilar som ägs av kvinnor ökat med 86 procent, men 21 procent för männen. Detta får ses som ett stort framsteg för jämställdheten. Dessutom ökar antalet körkort. Den stora nyillströmningen av människor till Sverige kommer med största sannolikhet att skynda på utvecklingen.

Sverige är ett glesbefolkat land. Alla trafikslag behövs, men det går inte att komma ifrån att bilen är det dominerande transportmedlet. På landsbygden är detta kanske mest påtagligt, men även i städerna har bilen an given plats. Välfärden, näringslivet och annan typ av service som människor i en stad behöver är beroende av biltrafiken.

Det som ofta brukar anföras som argument för att begränsa bilismen är miljöskäl. En del debattörer och beslutsfattare har en bild gammaldags bild av bilar. Redan i dag finns helt utsläppsfria fordon och det är bara en tidsfråga innan de allra flesta är det. Stimulera denna utveckling och bekämpa utsläppen istället för att bekämpa bilarna.

Det råder ingen tvekan om att intresset för att köra och äga bil ökar.

Nu väljer även kvinnor att i allt större utsträckning använda sig av bil och många nya svenskar kommer säkert att vilja göra detsamma under den närmaste framtiden. Att i det läget planera för minskad bilism vore ett historiskt misstag. Framtida planering ska i stället fokusera på smarta trafiklösningar. Självkörande bilar, fler parkeringshus under jord, varutransporter nattetid och effektivare vägbyggen är viktiga inslag i detta. Inriktningen för regeringens infrastrukturproposition måste vara att öka människors mobilitet och inte att bekämpa den.

Anders Ydstedt

ordförande, Expertrådet Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Wilhelm Douglas

generalsekreterare, KAK

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons