Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unga mår dåligt

Psykisk ohälsa är ett av de största ohälsoproblemen bland unga människor, i vår del av världen. Gävleborg är med i den bilden, och det finns tecken på att problemen har ökat under de senaste årtiondena.

Annons

Olika undersökningar tyder på att mellan 10 och 25 procent av barnen har sådana problem, att de själva eller deras omgivning lider av dem. Sjukhusvård för självskadande beteenden och depression har ökat

Bakgrund: vart femte barn finns i missbruksmiljö. Vart femte barn finns i hem med relationsproblem.

En av tio elever slutar grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Många saknar högskolebehörighet när de slutar gymnasiet. Ungdomsarbetslösheten är i Sverige bland de högsta i EU. Internets och mobiltelefonins erövringar, med ibland oönskade konsekvenser.

Ungdomars önskningar och inriktning. Till exempel en strävan mot individualisering, självförverkligande, att svara upp mot höga omgivningskrav. Att lyckas med utbildning. Att kunna få ett bra arbete. Att bilda familj.

Att försöka stoppa ohälsoutvecklingen, och att skapa ett samhälle som främjar ungas psykiska hälsa, är mycket angeläget, och ett vuxenansvar, en utmaning för oss alla, och den ligger i tiden.

Det är angeläget att familjepolitik, familjeförhållanden och livsvillkor förbättras och gagnar unga människor. Nu efterlyses också konkreta förebyggande åtgärder, som helst skall vara utvärderade.

Program – som ska hjälpa barn och familjer att bli bättre på att lösa problem , hantera svåra känslor och öka sin sociala förmåga. Idag används många program i Sverige, både i kommunal verksamhet och i hälso- och sjukvården.

Insatserna kan rikta sig till barnen, föräldrarna eller skolans personal. De kan erbjudas brett eller till utvalda riskgrupper. De kan också vända sig till enskilda barn, som löper risk att utveckla psykisk ohälsa.

Du är väl också med på olika sätt i arbetet för hälsa.

Hans Gradin (S)

Edsbyn

ledamot i kommunfullmäktige

och landstingsfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons