Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unga lämnas inte åt sitt öde

Bodil Eriksson (numera opolitisk) skriver (15/12) " den svenska skolan halkar efter i den ena internationella undersökningen efter den andra".

Annons

Skolminister Björklund kallar sig för liberal. Om Bodil Eriksson fortfarande kallar sig liberal vet vi inte då hon har lämnat den politiska arenan och Folkpartiet. Vår uppfattning är att den svenska skolpolitiken har lett till att kunskapen blivit allt mer ojämnt fördelad, att den svenska skolan har fallit och att samhället har hårdnat under Björklunds tid som skolminister.

Bodil skriver att "det är över 100 ungdomar i åldrarna 16–19 år i Ljusdal som har lämnats åt sitt öde". Uppgiften kommer inte från den utredning om det kommunala uppföljningsansvaret (KIA) som redovisades i utbildningsnämnden (UN). Oavsett antal ungdomar som står i utanförskap så är en för mycket. I Ljusdal uppskattas ett 30-tal omfattas av KIA.

Anledningar till varför ungdomar varken studerar eller arbetar är olika. Behoven av stöd kan vara komplexa. Gymnasiet är även frivilligt. Det finns sociala skillnader mellan dem som avbryter sina studier i förhållande till de som fullföljer sin gymnasieutbildning. Det fria skolvalet, infördes 1992 av Bildts regering, har troligen bidragit till den ökande skillnaden mellan skolors resultat. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet har minskat årligen. Folkpartiets reformer har bevisligen lett till en försämring.

Kortsiktigt behövs åtgärder för att hantera nuläget. Långsiktigt bör kommunen fokusera på förebyggande insatser. Samverkan med Arbetsförmedlingen är viktigt. Jobbgarantin för ungdomar infördes 2007 och bör ge resultat. Vi har kunskap om behov av praktikplatser där unga ges möjlighet att stanna en längre tid även om de inte är fullpresterande. Hur KIA med åtgärder ska organiseras och utföras avgörs bäst av kommunen tillsammans med andra aktörer. Tiden mellan skola och arbete, där många ungdomar kliver rakt ut i arbetslöshet bör aktörer arbeta förebyggande med informationsinsatser.

Till skillnad från Bodil är vi övertygade om att preventiva investeringar skapar villkor för god psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga. Betongpark och konstgräsplan är ypperliga exempel på insatser som kan bidra till ökad folkhälsa. Det som sker utanför skolan är av betydelse.

UN har bekostat utredning och tillsättning av koordinator i ansvaret för de ungdomar som står i utanförskap, utan meningsfylld sysselsättning. En 20-procents tjänst hanterar KIA i kombination med syv-funktion utifrån beslut i samverkan med omsorgen. UN har fokus på ungdomar inom KIA och de är ej "lämnade åt sitt öde". UN bör dock bli bättre på det förebyggande arbetet. Målet är att skolan ger eleverna sådana förutsättningar att de kan välja fortsatt utbildnings/yrke utifrån intresse huvudsakligen.

S-ledamöter i utbildningsnämnden genom Malin Ängerå

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons