Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tv glömmer medverkande

Behovet av patientuppföljningar stort efter tv-inspelningar.

Annons

Att filma patienter och anhöriga på sjukhus och vårdinrättningar har blivit alltmer populärt inom televisionen. Detta är något som skulle vara helt och hållet otänkbart bara för några år sedan.

Men samtidigt som utvecklingen går fort fram så ändras också tv-formaten karaktär och vi tror att den så kallade reality-tv-genren är här för att stanna. Desto märkligare blir det att ansvariga inom hälso- och sjukvården i dagens samhälle valt att blunda för att göra uppföljningar och ta reda på vilka effekter som tv-filmning och tv-medverkan faktiskt har fått för patienter och personal. Detta är något som vi menar borde få ett stort genomslag i vårddebatten i landet.

Vi vet nu genom vår studie att hundratals patienter har blivit tv-filmade och utsända i TV3 under den första säsongen. Studien som genomförts vid Umeå universitet och Göteborgs universitet innehåller en omfattande genomgång av TV3:s stora tv-satsning Sjukhuset som utspelar sig på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Totalt har 50 avsnitt innehållande 290 delberättelser gåtts igenom. Vi vet att 216 patienter och 62 anhöriga blev tv-filmade. Studien reser en viktig fråga om vad patienterna har att vinna på att medverka i tv-serien. Vi anser att effektstudier snarast bör genomföras för att man ska kunna få kunskap om vad det innebär för patienterna att låta sin sjukdomsanamnes och utsatthet få offentlig spridning.

Är då den mediebild som tv-serien Sjukhuset förmedlar utifrån ett genusperspektiv överensstämmande med verkligheten? Studien visar att det är fler män än kvinnor i vårdpersonalen som skildrats i tv-serien. 82 procent av de medverkande läkarna var män.

Detta kan ses i ljuset av att det under år 2006 var 59 procent av yrkesverksamma läkare som var män inom svensk hälso- och sjukvård. 35 procent av de medverkande sjuksköterskorna var män vilket kan jämföras med antalet sjuksköterskor i landet där 10 procent utgörs av män. Vi menar på att detta säger något om hur könsstereotypa föreställningar om personers tv-mässighet präglar produktionen av dessa underhållningsprogram. Vem bär ansvaret för detta?

 

Jörgen Lundälv

docent i trafikmedicin vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet.

Karin Fogelberg

universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universite

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons