Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tullverkets uppgift är inte att stödja polisen

Vi övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att privatpersoner och företag följer de bestämmelser som gäller för in- och utförsel av varor, skriver Tullverkets generaltulldirektör Therese Mattsson apropå en ledare av hälsingetidningarnas politiske redaktör Patrik Oksanen. Patrik Oksanen svarar.

Annons

Med anledning av ledartexten Dagen då en myndighet svek vill generaltulldirektör Therese Mattsson göra ett förtydligande. Patrik Oksanen skriver: "I stället för att beväpna sig och delta i arbetet att skapa säkerhet efter terrordådet på Drottninggatan gick Tullverket hem och lämnade gränserna obevakade efter ett skyddsstopp."

Jag har förståelse för att Tullverkets medarbetare vill hjälpa Polismyndigheten i deras terrorbekämpning, men Tullverket har inte detta uppdrag.

Tullverkets uppdrag och ansvar är varuflödet. Vi övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att privatpersoner och företag följer de bestämmelser som gäller för in- och utförsel av varor. Vi fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

Polismyndighetens ansvar är bland annat att bekämpa terrorister. Om Polismyndigheten behöver operativ hjälp i det arbetet vänder de sig till Försvarsmakten. Det är alltså inte Tullverkets uppdrag att stödja Polismyndigheten i deras operativa insatser i terrorbekämpning.

Vad gäller Tullverkets närvaro vid gränsen den 7 april beslutade Tullverkets lokala skyddsombud i Stockholm om ett skyddsstopp. Det innebär att det ordinarie arbetet på vissa platser stoppades. Arbetsmiljöverket hävde på lördagen den 8 april skyddsstoppet eftersom de inte ansåg att det förelåg någon omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Efter beslutet om skyddsstopp omprioriterade delar av personalen på Arlanda och i södra Sverige sina arbetsuppgifter. Ingen gick hem på grund av skyddsstoppet.

Tullverkets personal kan endast beväpnas enligt förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket och ett internt styrdokument. Tullverket kan inte beväpna sin personal för att genomföra ordinarie tullkontroll och inte heller för att medverka i annan verksamhet, som att hjälpa Polismyndigheten i deras terrorbekämpning – vilket de ändå inte skulle be oss om hjälp med.

Vi får bara använda tjänstevapnet i nödvärn.

Självklart värnar jag om att medarbetarna ska ha en trygg och säker arbetsmiljö i hela verksamheten. Vi arbetar just nu intensivt med en handlingsplan mot hot och våld, som är det strategiska vägval som Tullverket har gjort i det långsiktiga arbetet med att minimera – och helst eliminera – de risker som myndighetens tjänstemän kan utsättas för.

Jag anser att myndigheten har hanterat händelsen i Stockholm enligt gällande rutiner.

Therese Mattsson

generaltulldirektör

Patrik Oksanen svarar:

Tullverket har följt en begränsande tolkning av regelverket. Här behöver riksdag och regering nu förtydliga uppdraget till Tullverket så att myndigheten kan samverka med andra myndigheter med full kraft vid kris i samhället. Det är av yttersta vikt för svensk förmåga att hantera gråzonsproblematik. Det som hände fredagen 7 april, med signalvärdet att Tullen "går hem" vid nationell kris, vill varken Tullverkets generaldirektör eller jag se upprepas igen.

Patrik Oksanen

politisk redaktör 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons