Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige behöver fler poliser

Annons

Centerpartiet har en tydlig målsättning om minskad brottslighet. Varje brott är ett brott för mycket. För att skapa trygghet och öppenhet i vårt samhälle är det angeläget att inte brott begås. De brott som inte begås skapar inget lidande, ingen skada och inga kostnader för den enskilde och för samhället. Det brottsförebyggande arbetet är grunden för allas vår rättstrygghet. Vi vill känna tillit till polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete.

Vi vill ha en professionell poliskår med rätt kompetens på rätt plats. Redan på polishögskolan bör man öppna för specialisering snarare än generalisering av kunskaper. Polisen måste också vara trygg i sin arbetsutövning för att kunna prestera så bra som möjligt.

Det är oerhört viktigt med en öppen polis, en polis som fortsatt strävar efter mångkulturell rekrytering och som arbetar ständigt med etik och moral. Att polisen ska vara synlig och tillgänglig är angeläget för att människor ska känna sig trygga i vardagen. Polisen ska ha ett nära samarbete med kommunal socialtjänst, skola, näringsliv, grannsamverkan med flera. Polis kan då vara stationerad i alla kommuner. En bra lokal förankring är viktig, varje medborgare, oavsett bostadsort, ska kunna få hjälp av polisen när hon/han behöver det.

En demokratisk rättsordning har sin grund i att medborgarna är tillförsäkrade rättssäkerhet. Tilltron till rättsväsendet är av stor betydelse för människor i ett modernt samhälle. Lagar och regler ska vara konsekventa och gälla lika för alla. Rättssäkerheten handlar om skydd av enskilda människor från övergrepp och brott från andra medborgare, myndigheter eller staten. Tilltron till rättsväsendet måste öka, bland annat genom att fler brott utreds och klaras upp.

Till detta behövs poliser, med Centerpartiets medverkan har vi nu över 20 000 poliser i landet, en ökning med 3 000 sedan regeringsskiftet 2006. Under kommande mandatperiod är ytterligare 1 000 poliser en rimlig målsättning, menar vi.

Kenneth Nilshem

Arbrå

Helena Wikström

Torsåker

centerpartister i polisstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons