Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenskan i EU kan bara försvaras genom att användas

Vad händer med svenska språket om de överordnade rättsinstanserna, det vill säga EU, använder andra språk, som engelska, franska eller ibland tyska som huvudspråk?

Annons

Juli månad kommer att bli viktig för svenskans roll i EU. Sverige ska vara ordförandeland under ett halvår från den 1 juli och en svensk språklag träder i kraft samma datum. Dessutom äger valet till EU-parlamentet rum den 7 juni.

Grunden för den beslutade språklagen är att svenska språket ska vara samhällets gemensamma språk och kitt. Men vad händer om nu de överordnade rättsinstanserna, det vill säga EU, använder andra språk, som engelska, franska eller ibland tyska som huvudspråk? Var kommer svenskan in där?

Turligt nog är EU:s språkpolitik, åtminstone på papperet, generös: varje lands språk är officiellt språk också i EU-sammanhang. Flerspråkighet är självklar på kontinenten, där man nästan omärkligt glider över landsgränserna. I Sverige har däremot många fått för sig att alla i utlandet förstår, eller borde förstå, engelska, och har därmed blivit pådrivare för ett English-Only-Europe.

Den 5 april skickade Språkförsvaret ut en enkät till de svenska toppkandidaterna till EU-parlamentet. Enkäten besvarades av 36 av 83 tillfrågade kandidater. Samtliga säger sig vilja värna svenskans ställning i EU. Tretton kandidater, de flesta från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men också från Centerpartiet, Junilistan, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, beklagar att formuleringen försvann från språklagspropositionen.

Några svar sticker ut. Det gäller till exempel Ella Bohlin, Kristdemokraternas förstanamn, som svarade att hon tänkte använda engelska under plenarmötena i EU-parlamentet. Hon var helt ensam om dessa planer bland dem som besvarade enkäten.

Leonard Orban, EU:s språkkommissionär, har kritiserat Sveriges företrädare för att inte använda sina nationalspråk i tillräcklig utsträckning i EU. "Använd ert eget språk!", menade Orban. Om allt fler svenskar väljer att tala på engelska, urholkas EU:s målsättning om jämbördiga språk i unionen.

Den ogenomtänkta attityden hos många svenska politiker och tjänstemän, framför allt på ministerrådsnivå, att inte använda sitt modersmål bidrar till ett demokratiskt underskott och i värsta fall ett sämre utfall i viktiga förhandlingar. Försvaras inte svenska ståndpunkter bäst med svenska som uttrycksmedel? Blir inte den för politiker viktiga personliga rösten otydligare på ett annat språk?

Detta är den springande punkten: svenskans ställning i EU kan bara försvaras, om det egna språket används i praktiken.

Olle Käll

Per-Åke Lindblom, Arbråbördig

medlemmar i nätverket Språkförsvaret, en ideell och partipolitiskt obunden organisation

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons