Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svensk insats mot pirater säkrar bistånd till Somalia

I år kommer Kustbevakningen att delta i den EU-ledda operationen Atalanta utanför Somalias kust. Vårt bidrag till operation Atalanta stärker den svenska rösten i EU och gör Sverige till en trovärdig och respekterad aktör inom EU:s krishantering.

Annons

I år kommer Kustbevakningen att delta i den EU-ledda operationen Atalanta utanför Somalias kust. Insatsen syftar till att skydda FN:s matleveranser till civila i Somalia och att värna den internationella sjöfarten mot hotet från pirater.

Ett av Kustbevakningens tre sjöövervakningsflygplan med personal kommer att ingå i operation Atalanta. Sjöövervakningsflygplanet är bland de mest avancerade i världen och kommer att ge en betydande förstärkning till insatsen.

Deltagandet kommer att pågå under fyra månader, mellan mars och juni. Sjöövervakningsplanet är ett mycket efterfrågat stöd från EU eftersom det råder stor brist på plan som har den uthållighet och kapacitet som krävs för att kunna övervaka de enorma havsområden som det är fråga om. Kustbevakningens plan motsvarar kraven på uthållighet och kapacitet och är utrustade med avancerade sensorer, både radar och kameror.

För att kunna utnyttja fartygen som ingår i insatsen behövs information och underrättelser från luften av hög kvalitet. Operation Atalanta inleddes i december 2008 och är EU:s första marina insats. 150 svenskar deltog ombord på de tre örlogsfartygen HMS Malmö, HMS Stockholm och HMS Trossö. Under de fyra månader som styrkan verkade attackerades 34 fartyg av pirater. Alla utom två attacker avstyrdes. EU:s styrka har genomfört cirka 50 eskorteringar vilket resulterat i att över 300 000 ton mat till Somalias behövande. Förutom att trygga mattransporter har Atalanta också till uppgift att säkra transportvägar för handelsfartyg som trafikerar området.

Säker transport är viktigt för den ekonomiska utvecklingen i regionen men också för EU. En betydande del av EU:s handel går via Suezkanalen och sedan vidare genom Adenviken. I somras beslutade EU att förlänga insatsen med tolv månader från och med december. Det svenska bidraget under 2010 kommer vara mer omfattande än årets bidrag. Förutom bidraget från Kustbevakningen bistår Sverige med fartyget HMS Carlskrona under sex månader. Samtidigt kommer vi under fyra av de månaderna att ha ledningsansvar för Operation Atalantas styrkehögkvarter (FHQ). Det innebär att en svensk amiral kommer att vara styrkechef och leda styrkehögkvarteret ombord på HMS Carlskrona, som ska leda EU:s insats på plats i området och ansvara för samordning med andra aktörer i insatsområdet. Sverige bidrar med både militära och civila förmågor. Det är ett genombrott för civil-militär samverkan i internationella insatser.

Sveriges insats i operation Atalanta bidrar till andras säkerhet och ökar samtidigt vår egen förmåga. Vårt bidrag till operation Atalanta stärker den svenska rösten i EU och gör Sverige till en trovärdig och respekterad aktör inom EU:s krishantering. Sveriges bidrag gör skillnad!

Sten Tolgfors (M)

Försvarsminister

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons