Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svar på kritik från Vindmark

Vindmark vill bygga elva vindkraftverk inom och i anslutning till ett populärt och välbesökt frilufts- och kulturvårdsområde där flera olika riksintressen sammanfaller. Därför är det angeläget för oss på Ljusdals-Posten att bevaka den här affären noga, skriver nyhetschef Erik Strömberg och reportern Monica Wikström.

Annons

Myndighetsnämndens uppgift i den här processen är att ta beslut utifrån objektiva bedömningar kring påverkan på människors hälsa eller miljö enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs första insändaren: Onyanserad bild av Vindmarks etablering i Ljusdal

Men företaget har enligt politikerna själva vid åtminstone ett tillfälle påverkat myndighetsnämnden genom att vid beslutstillfället föra fram planer på en fabriksetablering i Ljusdal. Dessutom har oppositionsrådet Markus Evensson (S), efter samtal från företaget, försökt få kommunstyrelsen att skynda på myndighetsnämndens bygglovsbeslut.

När företaget har så stor påverkan på politikernas beslut är det säkert många invånare i Ljusdals kommun som är intresserade av företagets planer och ekonomiska förutsättningar. Men när det gäller fabriksplanerna så har företaget svarat att det handlar om affärshemligheter. Vi anser det vara viktigt att problematisera och tydliggöra för kommunens invånare vad som är nuvarande förutsättningar och vad som framtidsförhoppningar.

Enligt företagets årsredovisning har Vindmark Technologies bara en anställd. De pengar som företaget får in rör sig främst om forskningsbidrag och nyemissioner. Att dessa används till inköp av konsulttjänster för att genomföra företagets forskning ökar inte antalet anställda i företaget.

När det gäller stödet från Energimyndigheten står det i Almi Invests pressmeddelande: "Det är först nu som hela finansieringspaketet blivit klart, inte minst sedan Statens Energimyndighet har beslutat gå in med ett investeringsbidrag på upp till 20,8 miljoner kronor".

Men Energimyndigheten var väldigt tydlig med att företaget inte har fått något investeringsbidrag, utan ett forskningsbidrag. Dessutom är beloppet upp till 4,5 miljoner, inte upp till 20,8 miljoner. Ingen fortsättning på bidraget är utlovad. Om det blir en fortsättning kan det röra sig om helt andra summor.

Vi har i vår bevakning inte på något sätt tagit ställning, men vi har utförligt återgett vad flera av de tyngre remissinstanserna tycker. I det här fallet har nästan alla varit negativa till planerna.

Länsstyrelsens yttrande angående Blacksåsberget var genomgående negativt, även när det gäller friluftslivet. I remissvaret om Bondarvsvallsberget skriver länsstyrelsen att den negativa påverkan på friluftslivet bedöms vara godtagbar, men inte när det gäller naturmiljö, kulturmiljö eller kumulativa effekter från vindkraftsparkerna.

Lars Mattila har fått flera förfrågningar om en intervju men inte velat ställa upp.

Vår målsättning är att även framöver belysa så mycket som möjligt kring denna affär.

Monica Wikström, reporter

Erik Strömberg, nyhetschef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons