Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svampkonsulenterna oroas av att kompetens försvinner!

Umeå universitet har beslutat att samtliga svampkurser läggs ner till förmån för mer program- och forskningsinriktad verksamhet och att det saknas lärarkompetens i mykologi.

Annons

Därmed försvinner den sista svamputbildningen på högskolenivå i Sverige.

Detta oroar Svampkonsulenternas riksförbund (SKR) som befarar att svampkompetens som behövs inom många samhällsnyttiga områden nu försvinner. Det gäller inom sjukvården, skogsindustrin, skolan (från förskole- till gymnasienivå), livsmedelstillsynen, Giftinformationscentralen, länsstyrelser och sist men inte minst; utbildningen av allmänheten.

Under de senaste tio åren har cirka 250 svampkonsulenter utbildats efter avklarade studier i de båda universitetskurser (15 högskolepoäng) som krävts. Många av studenterna på dessa kurser är yrkesverksamma inom områden som kräver fördjupad kunskap om svampar. Förutom artkunskap har även ämnen som svamparnas roll i naturen och ekologi ingått.

En av de viktigaste uppgifterna för en svampkonsulent är att sprida kunskap om matsvampar, förväxlings- och giftsvampar till allmänheten. En stor målgrupp är de nysvenskar som har andra svampplockningstraditioner och där risken för förväxlingar av mat- och giftsvamp är hög.

Vi har sett ett växande intresse för svampplockning. Under så kallade "bra svampår" ökar antalet förgiftningar. De flesta ger mag- och tarmbesvär men vissa kräver sjukvård och de är ibland så allvarliga att de får dödlig utgång.

Behovet och efterfrågan på svampkonsulenter är redan nu större än tillgången på aktiva konsulenter. Hösten är högsäsong och den har varit fullbokad för många konsulenter med svampkurser, svamputställningar, exkursioner och svampföredrag. På svampguiden.com ökar också mängden svampfrågor stadigt.

När utbildningen nu stryps kommer återväxten av svampkonsulenter att drabbas av ett allvarligt avbräck. Föryngringen avstannar – trots att vi har sett att många intresserade ungdomar har deltagit på de senaste kurserna. Söktrycket till kursen Svampkunskap I hösten 2012 var till exempel mycket högt: 200 sökande till 50 platser.

Svampkonsulenternas riksförbund önskar att något lärosäte i Sverige tar över utbildningen. Till det lärosäte som är intresserad av en fortsatt utbildningssatsning finns det många kunniga konsulenter som även fortsättningsvis gärna erbjuder sina kunskaper till den nya skolan. Vid Umeå universitet har utbildningarna haft höga kvalitetskrav vilket är viktigt för både dem som läser kurserna och för samhället i stort. Det finns en naturlig koppling till forskningsvärlden och utvecklingsmöjligheter saknas inte; med en framtida revision av kurser kan längre mykologiutbildning utformas.

Per-Axel Karlsson

Ordförande i Svampkonsulenternas Riksförbund

Chefsöverläkare, Länsgemensam psykiatri, Norrbottens läns landsting

Pelle Holmberg

Biolog/svampexpert Stockholm

Niclas Bergius

Projektledare/biolog, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Henrik Sundberg

Doktorand i systematisk mykologi, Löberöd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons