Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stort stöd för vindkraft

Svar till Förskräckt åskådare i Dellenbygden (16/1).

Annons

Vindkraft är det energislag som växer snabbast både i Sverige, Europa och i världen. Vindkraften växer för att det är en ren och kostnadseffektiv energikälla. Svenska företag installerar vindkraftverken och många av verkens komponenter tillverkas av svenska underleverantörer, även om själva vindkraftverket sätts ihop i andra länder. I Sverige sysselsätter vindkraftsbranschen drygt 4 000 personer, denna siffra förväntas växa ytterligare. Vindkraften bidrar till att öka den svenska försörjningstryggheten och pressa elpriset. Det utgår inga skattemedel till vindkraften, däremot utgår en subvention via elcertifikatsystemet. För elkonsumenten innebär utbyggnaden en nettobesparing eftersom elpriset annars varit högre. Ett modernt vindkraftverk producerar el i drygt 20 år, därefter kan det monteras ned och marken verken stått på kan återställas. Stora delar av vindkraftverket kan återvinnas. Rivning och kostnaden för detta regleras i miljötillståndet. Vindkraft är en säker energikälla, det finns inga begränsningar om hur nära man får vistas ett verk. Etableringen av vindkraften sker på platser där de inte riskerar att störa djur- eller naturliv. Det är viktigt att poängtera att den fortsatta utbyggnaden av vindkraft avgörs av att det finns ekonomisk lönsamhet och folkligt stöd. Undersökningar från Göteborgs universitet visar att vindkraft är efter solenergi den mest populära energikällan bland svenskarna. Hela 74 procent tycker att vi ska satsa mer medan bara en procent vill att vi helt ska avstå från vindkraft som energikälla.

Eric Birksten

Svensk Vindenergi

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons