Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa slamspridningen!

Slammet innehåller förutom en liten mängd närsalter tungmetaller, miljögifter, plastfibrer, asbest, asfalt, hormoner, smittämnen, läkemedelsrester med mera. Många ämnen är dessutom okända.

Annons

Naturvårdsverket arbetar med en aktionsplan för att påskynda spridningen av avloppsslam.

Slamspridningen har tunga intressenter i Svenska Vatten och LRF. Slamlagren utgör stora problem för de flesta kommuner. Lantbrukarna dignar under höga kostnader och lockas av gratis gödselmedel.

Problemet är dock enligt Jan Eriksson på SLU, som i somras i sin Rapport MAT21 nr 1/2009 hävdar, att en mer omfattande användning av avloppsslam som fosforkälla innebär att kadmiumhalten i våra jordar kommer att öka.

Det är väl känt att kadmium utgör en allvarlig j hälsofara. Halten kadmium i åkerjord och gröda är redan i dag så hög att särskilt kvinnor i fertil ålder riskerar njurskador. Kadmium medverkar även till urkalkning av skelettet.

Välgrundade misstankar finns dessutom om att kadmium kan orsaka livmoder- och prostatacancer. Det var därför EU:s livsmedelsorgan sänkte gränsen för acceptabelt veckointag med nära två tredjedelar i våras.

Kadmium får vi i oss framför allt genom potatis och vete. Värst utsatta är små barn som uppföds på välling och gröt. Redan nu söker barnmatsindustrin efter de minst kadmiumförorenade åkrarna. Ändå överskrids sannolikt gränsvärdena för små barn.

Avloppsslam består av industrisamhällets restprodukter i koncentrat, framfiltrerat av reningsverkan. Slammet innehåller förutom en liten mängd närsalter tungmetaller, miljögifter, plastfibrer, asbest, asfalt, hormoner, smittämnen, läkemedelsrester med mera. Många ämnen är dessutom okända. Bara ett fåtal har gränsvärden och mäts. Bland dem kadmium, ett ämne som upplagrats i marken utom de små mängder som tas upp av grödan eller läcker ut i vattnet.

Kretslopp har varit nyckelord i de senaste decenniernas miljöpolitik. Kanske är det därför vi försöker skapa kretslopp också där det inte går. Slamspridning är kretsloppsförgiftning och inte kretslopp.

Naturskyddsföreningen förordar stopp för slamspridning och förbränning i stället. Teknik för att utvinna fosfor ur askan finns och kan snabbt bli kommersiellt tillämpad om samhället ställer tydliga krav på fosforutvinning utan skadliga biverkningar på miljö och hälsa.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons