Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Statligt ansvar för Klaverens Hus

Klaverens Hus är en centrumbildning på klaverens område. Konceptet att i ett nationellt perspektiv genomlysa alla aspekter av klaver – fabrikation, instrument, musik och samhälle – är så vitt jag vet världsunikt.

Annons

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att Klaverens Hus i Söderhamn inte – vilket det hos vissa verkar råda en missuppfattning om – dubbelarbetar med Musikmuseet. Klaverens Hus samlingar kompletterar i stället Musikmuseets instrumentsamlingar som har sin tyngdpunkt i perioderna före cirka 1850. Det rådde länge en åsikt att pianots utveckling var ”färdig” cirka 1850 och moderna instrument skulle man inte samla på. Men Klaverens Hus samlingar om cirka 560 instrument har sin tyngdpunkt i perioderna efter cirka 1850 till slutet runt 1985. Där finns många unika och sällsynta instrument. Klaverens Hus fyller således en lucka på cirka 140 år. Instrumentsamlingarna kompletterar därmed varandra. Övriga kulturhistoriska museer har enbart äldre klaver fram till cirka 1850. Perioderna därefter är det bara Klaverens Hus som har värnat om.

Dessutom har Klaverens Hus de nationella huvudsamlingarna av industriminnen på våra områden. När fabrikerna försvann en efter en var de kulturhistoriska museerna inte medvetna om vad som hände och vidtog därför inga åtgärder. Det är genom Klaverens Hus arbete, som det över huvud taget finns samlingar kvar efter våra piano- och orgelfabriker.

För både instrumenten och det industrihistoriska materialet gäller att om samlingarna skingras eller förstörs så går de inte att återskapa.

På Klaverens Hus bedrivs också omfattande forskningar och förs mer djupgående register inom området än allmänna museer har resurser att göra.

Jag som själv besökt Klaverens Hus är djupt imponerad över både de värdefulla kulturhistoriska samlingar som finns där och det värdefulla arbete i kulturens tjänst som bedrivs där.

Mot bakgrund av detta har jag i en skriftlig fråga i riksdagen frågat om kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth avser att ta initiativ som innebär att Föreningen Klaverens Hus stora och unika samling klaver kan få ett statligt huvudmannaskap och införlivas med Musikmuseets klaversamlingar. Att så sker är viktigt för att kunna säkra finansieringen av och därmed fortlevnaden av denna kulturhistoriska skatt.

Hans Backman (FP)

riksdagsledamot från Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons