Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Starkt stöd för kränkta elever

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns två lagar som ska skydda dig från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (14 a kapitlet) och diskrimineringslagen. Lagarna gäller alla skolformer som lyder under skollagen.

Annons

Bakgrunden till lagstiftningen är att flera myndigheter och organisationer, som exempelvis Bris, uppmärksammade att kränkningar i skolan var ett stort problem.

Det finns också internationella löften som Sverige givit, och som delvis uppfylls genom den här lagstiftningen. Ett sådant löfte är att Sverige ska leva upp till kraven i barnkonventionen. En annan anledning var att det tidigare drivits flera skadeståndsprocesser som misslyckats – alltså att barn och elever vänt sig till en domstol för att få rätt mot skolans ägare.

Det är barn- och elevombudet som övervakar reglerna om kränkande behandling i skollagen (14 a kapitlet) och diskrimineringsombudsmannen som övervakar diskrimineringslagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen stärkte ytterligare elevers rättsäkerhet även på lokal nivå och elevombudet (EO) fick nya uppdrag. All skolpersonal har i första hand handlingsplikt vid kränkning och diskriminering. I de flesta fall tar skolan/förskolan sitt ansvar fullt ut, men då det brister har barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschefen det yttersta juridiska ansvaret samt handlingsplikt.

Mina uppdrag var följande:

Prioritering 1:

Lyssna på elever/föräldrar som upplever att de ej blir hörda på förskola/skola. Efter att EO fått kännedom tar EO kontakt med rektor, som gav respons inom 36 timmar. EO agerade snabbt, för elever har ofta varit utsatta under en längre tid innan de tog kontakt med EO.

Om ej skolan hörsammar:

1. Vidare till förvaltningschefen, efter 36 timmar.

2. Vidare till BUN, efter 64 timmar.

Under min tid som ombud, har jag haft 65 ärenden snitt cirka tre ärenden i månaden. Fyra ärenden har gått vidare till förvaltningschef och nämnd.

Prioritering 2 och 3:

Att följa skolornas arbete med likabehandling och ta fram förvaltningsövergripande åtgärder utifrån EO:s årliga rapport, som skrivits 07–09 och föredragits i nämnden.

Uppdrag som tilldelas mig är utbildning för kooperativen inom förskolan 2010.

EO har även utfört lokala utbildningar på skolor, förskolor och fritidsgårdarnas initiativ (som ej ingått i uppdraget).

Slutligen: glöm inte att de två lagarna understryker att bevis och vittnen inte behövs, utan de är det enskilda barnet, elevens upplevelse som räknas. Skola, förskola, förvaltningsledning, nämnd och nya elevhälsoteamet arbetar vidare med att förstärka rättsäkerheten för våra barn och unga i Ljusdals kommun.

Verksamhetshandboken/uppdraget är diarieförd på barn och utbildningsförvaltningen.

Om lagarna: skolinspektionen.se/sv/BEO/

Birgitta Piippola

före detta elevombud

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons