Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stärkt service till boende på landsbygden

Vi har under lång tid sett servicen urholkats på landsbygden och i ytterstadsområden. Offentlig service försvinner och därmed också privata företag. I många landsbygdsområden är det sämre tillgång till infrastruktur såsom mobiltäckning och bredband. Vi måste ändra på detta eftersom det har betydelse för människors arbeten, hälsa och även för samhällsutvecklingen i stort.

Annons

Vänsterpartiet vill att det ska finnas lokala servicekontor i varje kommun. Där vill vi samla arbetsförmedlingens, försäkringskassans och delar av kommunernas service i en enda organisation, MOA-kontor (människor och arbete). Vi vill skapa en ny anda av samverkan mellan stat och kommun där ovan nämnda aktörer, men även polis och skattekontor, kan samsas med kommunal service för att skapa styrka i servicen.

Vänsterpartiet stöttar och driver på för utveckling av fler lokala bankkontor eftersom landsbygden behöver banker med lokal närvaro.

Vår miljö och klimatpolitik samt turism är intimt förbunden med möjligheten till utveckling av svensk lands- och skogsbygd. Ökad användning av bioenergi och förädling av skogsråvaran samt ekoturism och attraktiva boendemiljöer ger förutsättningar för inflyttning och utveckling av landsbygden.

Landsbygdsturismen måste uppvärderas och ses som en viktig näring ur ett regionalpolitiskt perspektiv och få en större del av de framtida infrastruktursatsningarna.

Det rödgröna samarbetet vill göra en storsatsning på infrastruktur i hela landet på nya järnvägar och ett kraftfullt ökat banunderhåll. Särskilt viktigt för landsbygden är satsningar på lågtrafikerade banor och kapillärspår samt underhåll och tjälsäkring av befintliga vägar.

Kulturen har en given roll även för landsbygden. En ort med rikt och allehanda kulturliv generar engagemang och trivsel för medborgare men även för besökare och turister. Digitalbio i hela landet bör främjas så att även mindre orter kan ta del av den bredd i filmutbudet som finns i de större städerna. En annan viktig fråga för Vänsterpartiet är kultur- och musikskolorna, som bör finnas över hela landet med låga taxor.

Kollektivtrafiken måste utvecklas och stödet till bredbandsutbyggnaden ökas.

Staten måste ta ett övergripande ansvar för att garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet. Att upprätthålla god kvalité i vård, omsorg och skola är en grundförutsättning för att annan service och arbetstillfällen ska stanna kvar och utvecklas på orten.

Låt oss jobba tillsammans för att ta tillvara de resurser och den vilja som finns lokalt för att möjliggöra en utveckling där hela Sverige utvecklas och stärks.

Ulla Andersson

Yvonne Oscarsson

Vänsterpartiet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons