Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sparnit till vilket pris?

Alla invånare har rätt till bra sjukvård. Två landskap, delar på länets resurser.

Förutsättningarna är olika.

Annons

Gästrikland har cirka 148 000 invånare. Där finns det största högspecialiserade sjukhuset tämligen nära invånarna. Där finns också närsjukhus, hälsocentraler, dagkirurgi, specialistmottagningar, länsrehabilitering med mera.

Hälsingland har cirka 131 000 invånare. Många bor långt ifrån sjukhus eller vårdcentral. Där finns ett akutsjukhus i Hudiksvall med specialistmottagningar samt närsjukhus i Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal med liknande verksamhet som Gästrikland.

Alla har rätt till god vård. Ingen vill få det sämre för att man bor på fel plats. Båda akutsjukhusen kan inte ha samma sorts högspecialiserad vård.

Vården kritiseras för få sängplatser, personal har aldrig tid, köer på akuten, bemötande ifrågasätts och läkare varnas. Varför sparas på sjukvården? Den har vi alla rätt till.

Det rationaliseras, dras in på personal, omorganiseras och i slutändan visar det sig att det inte var så bra, man återgår till det gamla eller omorganiserar igen.

Läkarsekreterarna skulle förenkla, snabba upp remissbehandling och kallelser för besök eller återbesök. Nu stressar de, remisser och kallelser försenas. Journaler ligger på hög och man arbetar övertid för att hinna med. Alla drabbas – länsinvånarna och en allt mer stressad personal. När remisser och journaler försenas har redan två svårt sjuka patienter väntat orimligt länge på vård och behandling.

Antal sängplatser räcker inte, det blir korridorplats, trots vite från Socialstyrelsen. Patienter vårdas i korridor och har ingen möjlighet att väcka uppmärksamhet då det inte finns ringledning. Någon skickas hem för tidigt, men klarar inte att bo hemma själv och kommer in igen. Korttidsplatser i kommunerna räcker inte. Många skrivs hem till ensamhet. Bättre samarbete kommun och landsting är nödvändigt.

Fördela olika specialiteter och vårdmöjligheter i hela länet, allt behöver inte finnas Gävle. Högteknologi och behandling inom vissa områden ska bedrivas där. Det finns annan specialistvård, som lika gärna kan finnas i Hudiksvall.

Det finns bra strokevård i länet den första akuta tiden men rehabilitering när man är utskrivningsklar? Läkarna tvingas skicka hem patienter som inte ens är utskrivningsklara. Avdelning 73 lades ner i besparingssyfte. I dag är det många som inte får adekvat rehabilitering. Dessa patienters behov bör tillgodoses inte bara i den akuta fasen utan för lång tid framåt.

Vi önskar:

• Fler sängplatser

• Sekreterare hos läkarna för att snabbt skriva och skicka remiss, remissvar och kallelser

• Lyssna på dem, som arbetar på golvet De vet hur arbetet ser ut. Det vet inga politiker eller höga chefer, som inte själva arbetar inom vården.

Jopie Dronkers och Aino Blom

tidigare (C)- respektive (KD)-ledamot i landstinget

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons