Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sök pengar till ferieskola

Regeringen har presenterat en särskild satsning riktad till barn och unga. I korta drag handlar det om höjt flerbarnstillägg, en sommarjobbsatsning för skolungdomar och en satsning på sommarskolor för elever som saknar gymnasiebehörighet.

Annons

Vi tycker detta är jättebra, dessa statliga pengar tillsammans med de satsningar som görs av kommunerna förbättrar förutsättningarna för många ungdomar. Att dessutom ideella föreningar kan söka om dessa sommarjobb är ju jättebra.

I Söderhamns kommun har vi ju en lång tradition av kommunala sommarjobb, tyvärr så räcker inte resurserna till alla. Regeringens satsning bör ju möjliggöra för än fler att få denna möjlighet.

Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Satsningen på sommarjobben omfattar sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Det syftar till en kommunal hel- eller deltidsanställning som pågår i 2–8 veckor under juni–augusti. Kostnaden uppgår till 100 miljoner kronor och beräknas skapa cirka 15 000 heltidsjobb.

Målgruppen för satsningen är de ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och andra årskurs. Satsningen gör det även möjligt för kommunerna, om de så önskar, att erbjuda sommarjobb varvat med sommarskola, vilket även kan öka intresset för elever att gå i sommarskola.

Vad gäller sommarskolor fördubblas 2009 års satsning. Det betyder att ytterligare 20 miljoner kronor skjuts till utöver de 40 miljoner kronor som redan avsatts för 2010. Sommarskolor är en frivillig undervisning som främst söks av elever i årskurs 9, och som saknar gymnasiebehörighet. På nationell nivå är det 11 procent av niondeklassarna som inte når godkänt i svenska, matematik eller engelska.

I vår kommun är dessa siffror något lägre läsåret 2008/2009. Av de niondeklassare som gick i sommarskola 2008 och saknade betyg i något av dessa ämnen, lyckades nästan hälften bli godkända och få behörighet till gymnasieskolans nationella program. Sommarskolor kan arrangeras för årskurserna 7–9 respektive gymnasiet.

Vi har också lämnat in en motion till Söderhamns kommun där vi yrkar på att kommunen snabbt ska söka pengarna till sommarjobb och sommarskola.

Magnus Svensson, (C)

gruppledare

Jan-Eric Berger(C)

ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons