Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Söderhamn gör mycket för de äldres livskvalitet

Omvårdnadsnämnden har högt satta mål för sin verksamhet. Söderhamns äldre- och handikappomsorg ska präglas av trygghet och förtroende, med individen i centrum.

Annons

Gustav Strid, sommarvikarie, har i en insändare (4/8) framfört sin oro över äldreomsorgen i Söderhamn. Han oroar sig främst över de äldres sociala innehåll och indragningar av vård- och omsorgspersonal inom terapin.

Som Gustav Strid mycket riktigt påpekar, befinner vi oss i en finanskris. Den försämrade ekonomin påverkar även oss.

Omvårdnadsnämnden har högt satta mål för sin verksamhet. Söderhamns äldre- och handikappomsorg ska präglas av trygghet och förtroende, med individen i centrum. Ett stort arbete pågår inom nämndens verksamhetsområde för att uppnå ett individanpassat förhållningssätt inom vård och omsorg. De personer som behöver våra insatser ska kunna behålla sin identitet, sina funktioner och vanor – så långt det är möjligt. Vi satsar på utbildning, Goda exempeldagar, ledare för reflekterande samtal, levnadsberättelser och genomförandeplaner.

Omvårdnadsnämnden har startat träffpunkten Solgläntan. Vi vill även inrätta träffpunkter i kommunens övriga områden, kopplade till våra äldreboenden. Genom att utforma aktiviteter som kan attrahera både de boende och andra, kan förhoppningsvis verksamheten öppnas upp mot samhället med liv och rörelse som följd.

Vi har anställt två aktivitetssamordnare för att arbeta med planering och genomförande av aktiviteterna. Varje äldreboende och hemtjänstgrupp har utsett aktivitetsombud som bistår samordnarna i arbetet.

Vi har utökat antalet arbetsterapeuter och sjukgymnaster med fyra tjänster. Därigenom kan vi hjälpa de äldre att bibehålla/återfå de funktioner man behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Efter vårens organisationsförändring arbetar tre team (arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabassistent) i våra äldreboenden.

Utökningen av rehabteam och aktivitetssamordnare har skett genom omvandling av tidigare rehabassistenttjänster vid äldreboenden. Målet är att öka kompetens och kvalitet genom att renodla arbetet och ge bättre stöd till vårdpersonalen.

Några exempel på redan genomförda aktiviteter är festmåltider, melodikryss, promenader, vernissage, sparkåkning med mera. Sociala aktiviteter kan ske individuellt, i små grupper eller i samlingssalen, efter den enskildes behov och önskemål. Vi är inte i mål ännu, men vi är på väg.

Kom gärna och lyssna på höstens Goda exempeldagar. Där kommer fler inspirerande exempel på aktiviteter och social samvaro att redovisas från våra verksamheter inom äldre- och handikappomsorg.

 

 

Bengt-Olof Hedman (S)

ordförande, omvårdnadsnämnden

Stefan Blomqvist

bitr. förvaltningschef, omvårdnadsförvaltningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons