Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialdemokrater tar ansvar

/
  • I linje med inriktningspropositionen pågår således nu stora och viktiga arbeten för att stärka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret, skriver Åsa Linddestam.

Vi kan konstatera att det krävdes en socialdemokratiskt ledd regering för att den destruktiva spiralen av ständiga nedskärningar av Försvarsmaktens resurser skulle brytas, skriver Åsa Lindestam (S) i en replik på en ledare.

Annons

För ett drygt år sedan fattade riksdagen beslut om att anta regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109). I och med inriktningspropositionen gavs Försvarsmakten ett tillskott på 10,2 miljarder kronor under perioden. Inom hela Försvarsmakten, runt om i vårt land, pågår nu arbetet med att implementera propositionens intentioner. De av regering tillsatta utredningarna på området arbetar med att ta fram framåtriktade förslag inom bland annat personal- och materielområdet.  

I linje med inriktningspropositionen pågår således nu stora och viktiga arbeten för att stärka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. De förslag utredningarna lämnar ska beredas och regeringen avser fatta beslut kring dessa så snart som möjligt. Vi socialdemokrater tar ansvar för försvaret och vi vet att det krävs långsiktighet i arbetet. Så småningom ska en ny Försvarsberedning tillsättas som, utifrån den givna situationen, lämnar förslag till regeringen avseende försvarets framtida behov av satsningar.

Patrik Oksanen känner mycket väl till den ordning som råder och den budgetprocess som beslutats av riksdagen. Oksanen är också väl medveten om att det i dagsläget inte för mig är möjligt att göra utfästelser om eller eventuellt när det kan bli aktuellt med ytterligare förstärkningar av Försvarsmaktens resurser. Ett kan vi dock konstatera; det krävdes en socialdemokratiskt ledd regering för att Försvarsmakten äntligen skulle tillskjutas medel och ges bättre möjlighet att utföra sina viktiga uppgifter. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar i varje givet läge ansvar för vårt land och är alltid beredd att fatta de beslut som bäst gynnar Sverige och stabiliteten i vårt närområde.

Åsa Lindestam (S)

försvarsutskottets vice ordförande

Svar direkt

Liksom ÖB Micael Bydén från Gnarp är jag mindre intresserad av att föra historiska diskussioner om vilken regering som gjort vad bakåt i tiden eftersom det tar fokus från vad vi måste göra framåt. Enkelt uttryckt kan man säga att Försvarsmaktens bedömning, för en försvarsinriktning som egentligen är säkerhetspolitiskt, behövdes det dubbelt så mycket pengar än vad uppgörelsen gav i tillskott. Valutakurser och fördyringar har ätit upp hälften av det. Kvar är ungefär en fjärdedel. Bara sedan den otillräckliga försvarsuppgörelsen i fjol har läget försämrats ytterligare, något som ÖB konstaterat i sin delårsrapport samtidigt som han säger att förväntar sig Åsa Lindestam och andra politiker kan reagera genom att skjuta till mer pengar.

Det regeringen (S + MP) och partierna (M+KD+C) i försvarsuppgörelsen måste klara av att hantera är att inse att omvärlden inte följer svenska processer, i alla fall om man menar allvar med att vara beredd att fatta de beslut som bäst gynnar Sverige och stabiliteten i vårt närområde.

Patrik Oksanen

politisk redaktör Hudiksvalls Tidning

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons