Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Social och ekologisk hållbarhet för en bra framtid

Med sikte på framtiden och de förändringar vi kan skönja av klimatförändringar, behov av nya energilösningar och vettiga levnadsvillkor för alla medborgare behöver vi fördjupa och förfina kvalitén i de skattefinansierade verksamheterna och våga omvärdera det vi gör och hur vi tänker.

Annons

Regeringen räknar med att BNP stannar på 1,6 procent i år och orsaken är osäkerheten kring världsekonomin och att det saknas långsiktiga lösningar på skuldkrisen. Man kan säga att lånefinansierad verksamhet kommer att ha problem under överskådlig tid. Delaktighet och inflytande i samhället är grunden för att ett samhälle ska hålla ihop, och under kristider är det än viktigare.

Det är dags att tiden används till en mental omställning och uppgradering av social och ekologisk hållbarhet för att göra nya lösningar ekonomiskt försvarbara. Det handlar om att investera i kunskap och klimatsmarta lösningar på riktigt så att när konsumtionen tar fart så är det ekologiskt framställda och energisnåla produkter som efterfrågas.

För att lyckas behöver vi styra våra gemensamma resurser i kommunen och det jag vill se är

• samordna gymnasieskolan i landskapet och spetsa den utifrån lokala prioriteringar, kultur, turism, teknik och vård och omsorg.

• använd kommunens upphandlingsresurser till varor och tjänster som är socialt och ekologiskt hållbara. Hitta partner som har förmågan.

• Satsa på ekologisk kost och småskaliga upphandlingar.

• Krav-certifiera hotell- och restaurangprogrammet.

• Genomför sopsortering i alla offentliga lokaler.

• Utveckla nya vänortssamarbeten utifrån våra nya flerspråkiga medborgare.

• Uppmuntra startandet av nya trädgårdskoloniföreningar.

• Sektorsövergripande samarbete för att förbättra folkhälsa och möjligheten till egenförsörjning.

• Bygg en ny 7–9-skola som kan växa och krympa utifrån framtida behov.

Var modig och våga prova det oprövade i små steg. Våga lyssna på det som inte sägs högt eller får stora rubriker. Traditioner är bra att ha om det stödjer utveckling. För att göra det möjligt för fler kvinnor att förkovra sig här och leva sin livsstil samtidigt som de kan utveckla nya produkter för en större marknad behövs förändring. För att färre män ska leva på ekonomiskt bistånd och de risker det medför för identiteten krävs en förändring.

Ett fortsatt arbete med att få föräldrar och alla andra vuxna att förstå hur mycket det spelar roll, vilken inställning som förmedlas från en generation till en annan är nödvändigt.

Tänk om vi kunde göra gemensam sak, alla vi som är engagerade i våra unga och göra en medveten satsning på att förbättra oddsen för alla våra ungdomar och deras framtida barn.

Jag vill se en seriös gemensam kraftsamling, med kommunens ungdomars väl i fokus!

Erika Engberg (S)

socialnämndens ordförande, Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons