Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snåriga regler drabbar många trafikskadade

Regeringen måste se till så att dagens allvarliga brister i rättsäkerheten för dem som skadas i trafiken åtgärdas.

Annons

I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 personer av personskador vid trafikolyckor, varav 10–15 procent skadas allvarligt. Det betyder att mellan 3 000 och 4 500 personer – bara i år – drabbas på ett sätt som starkt påverkar deras livssituation. Den som skadats i trafiken hamnar i dag i ett svåröverskådligt system av regler. För många skadelidande, särskilt de med svårare skador, är det omöjligt att ta tillvara sin rätt utan juridisk hjälp.

Motororganisationen FMK och Riksförbundet för Trafik-, olycksfalls- och polioskadade är oroade över att trafikskadades rättssäkerhet urholkats.

Rätten till juridiskt ombud avgörs i dag av många försäkringsbolag mer eller mindre godtyckligt. Vid en prövning i domstol är nivån på rättsskyddet så låg att den som processar mot sitt försäkringsbolag riskerar att hamna i en skuldfälla.

Trafikförsäkringsutredningen lämnar snart sitt förslag till nya regler som möjliggör en överföring av vissa socialförsäkringsutgifter till trafikförsäkringen.

Vi förutsätter att utredningen då redovisar hur den enskilde skadedrabbades rättssäkerhet tillgodoses i ett sådant system. Redan i dag är det svårt för en drabbad individ att hävda sin rätt i skaderegleringen och vid en rättslig tvist med försäkringsbolaget.

När staten 1988 behövde spara pengar ändrades rättshjälpslagen. Rätten till allmän rättshjälp togs bort för dem som drabbats av trafikskador. Försäkringsbolagen åtog sig då att svara för kostnaden för den skadades juridiska ombud under skaderegleringen.

Detta omnämndes i propositionen och den trafikskadades tillgång till juridiskt biträde i skaderegleringen ansågs säkrad. Men flera försäkringsbolag tycks ha glömt bort åtagandet. I dag händer det inte sällan att den som drabbats av en personskada med stora förluster som följd förvägras den rätt som en gång garanterades.

Bland de stora bolagen är det bara Folksam och If, som undantagslöst lever upp till sitt åtagande.

Regeringen bör värna de skadelidandes rättssäkerhet och ställa krav på försäkringsbolagen. Ett första steg bör vara att kontrollera att bolagen lever upp till sina åtaganden.

Håkan Söderlindh, vd

Anna Stannervik, generalsekreterare Motororganisationen FMK Riksförbundet för Trafik-, olycksfalls- och polioskadade

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons