Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slopa omorganisationen av läkarsekreterarna

Vi ser olagligt långa tider för diktat att bli utskrivna, otrygg hantering av utredningssvar, specifik kompetens gå förlorad och vi ser stora risker för patientsäkerheten, då välfungerande arbetssätt sätts ur system.

Annons

Allt mer skrivs om den hårt kritiserade omorganisationen, som landstinget sjösatte 2009. Med omorganisering ska läkarsekreterarna tillhöra en egen enhet, i stället för som tidigare, tillhöra den klinik de arbetat på. Flertalet ska arbeta vid särskilda skrivenheter och ett fåtal, som konsulter, ute på klinikerna. Man avser avskeda cirka 100 läkarsekreterare.

Från vårdpersonal har kritiken varit hård, men med förhoppningen att spara 40 miljoner har projektet rullat vidare. Ineffektivitet och ökande sjukskrivningar, minskar nu möjligheten till sådana besparingar.

Allt fler brister, problem och kritiska röster har kommit fram, allra starkast från primärvården. Efter vad som tillkännagavs i veckan, har man nu backat på några punkter och läkarsekreterarna ska nu ingå i hälsocentralernas team igen.

Inom sjukhusvården har vi samma problem, som inom primärvården.

Vi ser olagligt långa tider för diktat att bli utskrivna, otrygg hantering av utredningssvar, specifik kompetens gå förlorad och vi ser stora risker för patientsäkerheten, då välfungerande arbetssätt sätts ur system.

Huvudproblemen är dels att läkarsekreterarna inte kommer att tillhöra samma enhet, som övrig vårdpersonal, dels att de kommer att vara för få.

Idén att flytta stora delar av en så pass viktig yrkesgrupp bygger sannolikt på missuppfattningen, att de bara arbetar med att skriva ut diktat.

Detta är helt felaktigt. Man bör se läkarsekreterarna, som en naturlig del av arbetet på en mottagning, avdelning eller vårdcentral. De svarar för posthantering, remissbevakningar, kvalitetsregister, och inte minst understöd till vårdpersonal då administrativa problem uppstår. Utan dem, kommer vi att få lägga väsentligt mer tid på administrativt arbete.

Vi kan inte bortse från ytterligare en aspekt, nämligen hur hänsynslöst denna yrkesgrupp har behandlats av sin arbetsgivare. Den stress och osäkerhet som drabbat dem är ett stort arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren ger inte tydliga besked om hur man skall arbeta och visar inte att de tar läkarsekreterarnas problem på allvar. Som arbetskamrater ser vi hur dåligt många mår av detta.

Det är positivt att reformens stora problem nu uppmärksammas. Det är tråkigt att ledningen, i likhet med turerna kring den strategiska planen, inte förrän i sent skede tar till sig de anställdas synpunkter.

Grundproblemen, tillika huvuddragen i reformen; att flytta läkarsekreterarna till skild enhet och minska deras antal, kommer att påverka vården negativt.

Vi uppmanar landstingsledning och politiker att för kvalitetens, effektivitetens och patientsäkerhetens skull, nu överge detta projekt i sin helhet.

Peter Moberger, leg.läk, Per Andersson, invärtesmedicin, Ibrahim Badumé, kirurg, Zinta Celma, anestesiolog, Zoltan Czank, gynekolog, Jonas Geijer, leg.läk, Anna Elmered, leg.läk, Gits Ericsson, leg.läk, Urban Ersson, kirurg, Henrik Forsgren, barnläkare, Magnus Hellberg, barnläkare, Oskar Lidén, leg.läk, Kjell Lundberg, kirurg, Ewa Myllykoski, kirurg, Margareta Sidenwall, gynekolog, Stig Süsskind, kirurg, Knut Thorbjörnsen, kirurg, Gunnar Tydén, kirurg, Vincent Ugarph, kirurg, Jerker Wiksten, invärtesmedicin, Tillman Zittel, kirurg, Carl Henrik Öhlander, leg.läk, Karin Östling, ögonläkare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons