Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slammet bidrar till en hållbar produktion

Genom Revaq-arbetet får vi en rejält minskad kemikalieanvändning i hela samhället, en öppen och hållbar användning av slam inom jordbruket och mindre kemikalier till vattendragen.

Annons

Svar till Per-Olof Ericksson, Svenska naturskyddsföreningen (7/10).

Under de senaste åren har tre omfattande utredningar – beställda av det norska Livsmedelsverket, det brittiska miljödepartementet respektive EU – tagits fram. Enligt dessa breda studier sker ingen negativ hälso- och miljöpåverkan vid användning av slam på jordbruksmark när man följer europeisk lagstiftning.Men vi i Helsinge Vatten vill ligga steget före, vara aktiva och fasa ut föroreningarna för att undvika framtida problem. Därför har vi gått med i det unika arbetet med Revaq som startats i Sverige.

I Bollnäs kommun finns två reningsverk som är ReVAQ-certifierade: Arbrå och Glössbo. Certifieringen innebär att vi ligger steget före och fasar ut föroreningarna – för att undvika framtida problem.

Slammet från våra reningsverk är en växtnäringsresurs som innehåller fosfor. Vi anser att slammet kan bidra till en hållbar jordbruksproduktion. Fosfor till åkermarken är en förutsättning för produktion av livsmedel. Brytvärd fosformineral till gödselmedel kommer att ta slut inom 60–150 år, det gäller speciellt den råvara som har lågt kadmiuminnehåll.

Användning av slam från Revaq-certifierade reningsverk innebär att vi tar vårt ansvar på väg mot ett hållbart samhälle, genom att återvända denna fosforresurs. Om vi i den rika världen återcirkulerar vår egen fosfor möjliggör vi också för tredje världens bönder att kunna köpa in fosformineral.

Förbränns slammet kan vi med dagens teknik ännu inte återvinna fosforn på ett driftsäkert sätt. Använder vi det som anläggningsjord kan inte fosforn användas inom odling. Svenskt Vatten har därför tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, Lantmännen och Svensk Dagligvaruhandel tagit fram certifieringssystemet Revaq. Det är ett system med tredjepartskontroll som har högre krav än svensk lagstiftning. Revaq är unikt för Sverige. I jordbruket i andra länder, som vi importerar mycket livsmedel från, sprids slam som inte har genomgått motsvarande certifieringsprocess.

Vi inom Revaq har åtagit oss att jobba för ständiga förbättringar. Vi försöker nå lägre innehåll av kadmium och övriga metaller samt att fasa ut prioriterade kemiska ämnen som används inom industrin.

Genom Revaq-arbetet får vi en rejält minskad kemikalieanvändning i hela samhället, en öppen och hållbar användning av slam inom jordbruket och mindre kemikalier till vattendragen. Det kan inte vara miljömässigt riktigt att stoppa arbetet med Revaq.

Maria Eklund

Helsinge Vatten AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons