Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skrota samfälligheten

1998 tvingade Söderhamns kommun oss sommarstugeägare vid Järvsjön att bilda en vägsamfällighet som berör vår grusväg från E 4 och fram till vattenverket. Ärendet uppmärksammades i pressen, kanske främst för att det här betydde/betyder att sommarstugeägarna tvingades att bekosta underhåll av en väg som leder till en kommunal inrättning, vattenverket.

Annons

Lantmäteriverket genomförde bildandet av vägsamfälligheten och kom fram till en fördelning av ”andelstal” för olika delägare. De siffror som man därvid presenterade föranledde överklagande till olika rättsinstanser, varav Svea Hovrätt blev den högsta. Kommunens andelstal hade av Lantmäteriverket föreslagits till 791, att jämföras med 378 för en sommarstugeägare. Efter överklagan till hovrätten fastställde man där kommunens andelstal till 4 520. Man beaktade härvid stugägarnas överklagan i önskad riktning, eftersom kommunen är den utan jämförelse främsta användaren av vägen.

Vi stugägare har från början hävdat att det är kommunen som med sina dels dagliga körningar året runt är den part som sliter mest på vägen, förutom att man regelbundet har jämförelsevis väldigt tunga fordon. På årsbasis belastar kommunen vägen med 702 ton att jämföras med de cirka 50 stugägarna med sina entonsbilar som besöker stugor i genomsnitt 25 gånger per år. Jamen, säger du kanske 50x25 = 1 250 ton!

Javisst, säger jag, men så här är det (enligt ”fyrapotensregeln”):

En personbil som väger ett ton belastar vägen med faktorn 14=1, medan en lastbil som väger tio ton belastar vägen med 104 vilket ger summan 10 000. Ett ska nu jämföras med 10 000.

I klartext betyder det att belastningen av en färd med en lastbil som väger tio ton är lika stor som vid trafik med 10 000 personbilar. Till vattenverket färdas en bil på 1 800 kilo fem dagar i veckan; ett fordon på 40 ton (!) en gång vartannat år; en grävmaskin på tolv ton (!) en gång per månad; en slamsugningsbil på 35 ton (!) två gånger per år. (Detta enligt uppgifter från kommunen då vägsamfälligheten bildades).

Är det någon som orkar utföra beräkningen av hur stor kommunens slitage på vägen blir i jämförelse med sommarstugeägarnas, vars trafik i huvudsak sker under sommarhalvåret då vägen är torr? Klart är dock att det är kommunen som är den som sliter mest på vår gamla grusväg och att det är kommunen som bör sköta och bekosta allt underhåll av vägen. Det behöver man inte vara något matematiksnille för att förstå, om man tänker över vad deras trafik består i.

Hur länge ska vi låta överheten trycka ner oss i vägbanan? Skrota vår vägsamfällighet och låt kommunen själv stå för vägunderhållet.

Sven Bohlin

stugägare vid Järvsjön

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons