Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skrämmande dåligt minne, Ängerå

Svar till Malin Ängerå (6/11).

Ja, Malin Ängerå – en politisk diskussion har ägt rum gällande EFS-projektet Sigrid och det kommunala informationsansvaret.

Annons

Tomas Tobé gör helt rätt då han vädjar till politiken att ta sitt ansvar. På utbildningsnämnden (UN) den 23 maj fanns ansvarig tjänsteman på plats för att informera om det kommunala informationsansvaret (KIA) enligt skollagen (2010:800) 9§.

Föredragande påvisade då det behov som föreligger bland våra unga upp till +20 år och den brist på resurser som finns inom verksamheten. Här diskuterades det kommunala projektet UNIK som vänder sig till ungdomar 18–30 år samt Projekt Sigrid som vänder sig till unga 18–24 år.

Utbildningsnämnden beslutar att utreda KIA, att tillsätta medel enligt tjänstemannens förslag samt att nämnden agerar för att få till stånd en verksamhet för unga, ålder 16–18 år. En sådan verksamhet finns inte i Ljusdals kommun i dag och vi bryter således både mot lagen och i vårt ansvar för dessa unga.

Under hösten 2012 fick de ansvariga för Projekt Sigrid kännedom om att projektet skulle avslutas vid årsskiftet 2012/2013 på grund av att detta inte fick plats i verksamhetens budget. Projektledare fick uppmaningen att "se om sitt hus" och att inte anta fler sökande till projektet.

Detta togs upp till diskussion i UN 19 september där vice ordförande ifrågasatte detta agerande. Ansvariga drog med detta tillbaka alla påstådda initiativ till att upphäva projektet. Fortfarande råder dock tveksamheter till ägande, integrerande och hur ett resultatmässigt lyckat projekt som Sigrids metoder ska och bör integreras i det egna kommunala informationsansvaret.

Det skrämmer oss att läsa Ängerås påstående att Projekt Sigrid är en fråga "som aldrig hanteras av politiker i Ljusdals kommun".

Vi har tydliga minnen av politiska diskussioner. Befinner vi oss i olika verkligheter? Är det så enkelt att det trots allt endast handlar om prestige, okunskap samt oförmåga att erkänna sina tillkortakommanden?

Att ta till sig konstruktiv kritik är en konst och att därefter utveckla denna kritik till positiv förändring påvisar styrka och kreativitet. Tyvärr finns inget av dessa attribut i den socialdemokratiska ledningen i Ljusdals kommun. Att man i och med detta även direkt bryter mot lagen är heller inget unikt för Ljusdals kommun, tyvärr, men att man i och med detta även bryter sitt ansvar gentemot kommunens unga är inte acceptabelt. Så, med detta bör KIA och Projekt Sigrid ha en given plats i det kommunala uppföljningsansvaret, den kommunala budgeten samt på den politiska kartan.

Mia Sparrow (FP) vice ordförande utbildningsnämnden

Mia Troedsson (M) ordförande Nya Moderaterna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons