Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolans besparingskrav är orimliga

Om du har barn i skolan som du bryr dig om är det dags att vakna upp och reagera! Skolan i Bollnäs kommun står nu inför ett omfattande sparbeting som innebär att lärartätheten minskar och det kommer att påverka ditt barn!

Annons

Om du har barn i skolan som du bryr dig om är det dags att vakna upp och reagera! Skolan i Bollnäs kommun står nu inför ett omfattande sparbeting som innebär att lärartätheten minskar och det kommer att påverka ditt barn!

I skolan har vi de senaste åren fått uppleva besparingar som lett till en avsevärt försämrad arbetssituation för både barn och vuxna. Inför nästa läsår blir det ännu värre. Lärartätheten kommer att minska och på många skolor blir möjligheterna att dela stora klasser i mindre undervisningsgrupper sämre. Vi blir färre personer som ska dela på ansvaret för barnens utbildning och trygghet.

Samtidigt som kraven på elevernas måluppfyllelse skärps, och lärarnas arbetsuppgifter blir fler, minskar antalet pedagoger i skolan. Tiden till planering av undervisning blir allt mindre. Vi ser redan nu att många barn riskerar att inte uppnå skolans mål.

Barn i behov av särskilt stöd, som tidigare haft assistent på heltid, förväntas nu att i allt större utsträckning klara sig utan extra vuxenstöd. Det ställer orimliga krav på eleverna själva, klasskamrater och lärare.

Vi läser i tidningen om barn som farit illa i skolan och som nu kräver stora skadestånd. Risken är att vi får läsa många fler sådana artiklar i framtiden. Med färre pedagoger blir det nämligen ännu svårare att hinna med arbetet att förebygga och reda ut konflikter, trakasserier och kränkningar av olika slag.

Lärarnas känsla av otillräcklighet och maktlöshet växer. Många söker aktivt andra arbeten, andra närmar sig gränsen för vad de orkar och riskerar långtidssjukskrivning. Barn mår dåligt och många kommer inte att nå målen. Skolledare och politiker är mycket väl medvetna om vad de planerade besparingarna kommer att leda till.

Som vi förstår det planeras under 2010 ett omfattande kompetensutvecklingspaket för pedagogisk personal i kommunen. Med kompetensutveckling ska vi bättre kunna möta en lägre pedagogtäthet. Vi har svårt att se vilken utbildning som kan ersätta vuxna i skolan.

Hjälp oss att få stopp på nedskärningarna i skolan – uppvakta politikerna!

Vi vill att skolan oberoende av konjunkturläge, investeringar i kommunen eller kostsamma felberäkningar ska kunna erbjuda eleverna en fullgod utbildning. Öronmärk pengar till skolan!

Pedagoger i verkligheten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons