Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan handlar om att lära

Grundskolans ambition måste vara att alla elever ska vara godkända i alla ämnen, för att ha rätt förutsättning att klara gymnasiestudierna.

Annons

Malin Ängerå, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger i fullmäktige 20100125 att när den nya gymnasiereformen träder ikraft så blir det skillnad. Självklart blir det skillnad annars vore det ju ingen mening att göra något nytt. Anledningen till den nya gymnasiereformen är att så många unga kommer ut från skolan med otillräcklig utbildning, de har då mycket svårt att komma in i samhället. Alla ungdomar är väldigt viktiga samhällsmedborgare och vi får inte slösa med denna resurs. Det är deras rättighet att få en bra utbildning utifrån den egna individens behov.

I dag måste eleven vara godkänd i tre ämnen för att bli behörig till gymnasiet. 2011 i samband med nya gymnasiereformen ska man vara godkänd i åtta ämnen för att vara behörig till gymnasiet. Då menar Ängerå att det kommer att bli överfulla IV-program eftersom eleverna redan i dag har svårt att bli godkända i tre ämnen.

Att den högst ansvarige politikern för skolfrågor i kommunen har denna inställning och syn på skolans roll i samhället oroar oss moderater. Att vara godkänd endast i tre ämnen ger inte tillräckliga förkunskaper för att klara gymnasiet. Det i sin tur leder till att elever inte kommer vidare till eftergymnasiala studier. De har mycket svårt att få anställning då de flesta arbetsgivare kräver någon form av gymnasiekompetens.

Grundskolans ambition måste vara att alla elever ska vara godkända i alla ämnen, för att ha rätt förutsättning att klara gymnasiestudierna.

Jag är helt övertygad om att pedagogerna i skolan förstår detta och jobbar utifrån ambitionen att alla som har möjlighet ska vara godkända i alla ämnen. Dessa pedagoger gör ett mycket bra arbete, de är proffs i sin verksamhet och vi skulle vinna mycket på att låta skolorna vara så kallade fria enheter, alltså mer självstyrande och inte som nu toppstyrda.

I maj 2007 fattade barn och utbildningsnämnden ett beslut gällande gymnasieskolan, det lyder: förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att genomföra ett system med elevpeng för de olika programmen utreds skyndsamt. Detta var ett förslag från oppositionen och med skyndsamt menade vi inte att det fortfarande efter tre år ska ligga orört, vi menade snarare att utredningen genast skulle ta fart. Meningen var att beslutet skulle bli en början på ett arbete för mer självstyrande enheter i alla kommunens skolor.

Tyvärr så har de styrande i denna kommun glömt, tappat eller gömt detta beslut, för ingen utredning finns. Vi menar att skolan blir bäst när de som arbetar i verksamheten får ansvaret. De har bäst kunskap om hur ekonomin och pedagogiken ska fungera för att ge bästa resultat. Ett system med så kallad elevpeng/skolpeng leder till fria enheter och gör skillnad för våra barn och ungdomar.

Lena Andersson M

gruppledare fullmäktige Ljusdal

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons