Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skola på olika villkor

Svar till Monica Bastin med flera.

Annons

Jag förstår att det i vissa kretsar anses opassande att jag som BUN-ordförande kritiserar regelverket för friskolor.

Den kritik jag har mot regelverket som styr friskolorna är tydligen ett bevis på att jag och övriga styrande politiker saknar visioner. Min kritik mot regelverket för friskolor ska inte ses som en kritik mot friskolan Lust & Lära. Det är självklart för mig att Lust & Lära har rätt att verka inom ramen för det regelverk som styr friskolan. Jag är inte emot friskolor i allmänhet eller Lust & Lära i synnerhet.

Jag menar att nuvarande regelverk skapar olika förutsättningar för friskolor i förhållande till de kommunala skolorna, vilket jag anser vara fel. De kommunala skolorna får inte använda sina resurser lika fritt som friskolan får göra vilket gör att man inte kan verka på lika villkor.

Forskning visar också att friskolor leder till en ökad segregering i samhället. Ökad segregering leder i sin tur till andra samhällsproblem. Om friskolan exempelvis var skyldig att tillämpa samma regelverk som den kommunala skolan för antagning av elever, nämligen närhetsprincipen i stället för att ha rätt till ett eget kösystem skulle troligen risken för segregering minska.

I dag har den kommunala skolan fler elever med behov av insatser från elevhälsan jämfört med våra friskolor. Det gör att vi har ett behov att höja budgeten för elevhälsan. Hade vi haft pengar till detta skulle friskolan ha rätt att få del av den höjningen trots att de inte har motsvarande behov av elevhälsans resurser. Vari finns riktigheten i ett sådant regelverk?

Jag kritiserar också kommunen och de begränsningar kommunens politiker sätter på den kommunala skolan genom att inte tillåta att skolan fullt ut får koncentrera sig på skolans utbildnings- och demokratiuppdrag. Uppfattningen att skolans regionalpolitiska roll är så pass viktig att den i vissa fall går före skolans innehåll begränsar den kommunala skolans möjligheter att utvecklas och leverera excellent utbildning. Bland annat genom att resurser som borde gå till pedagoger, kompetensutveckling och mindre barngrupper av oss politiker låses fast i för skolans innehåll onödiga lokaler.

Om vi politiker vågade ge den kommunala skolan rätt förutsättningar är jag övertygad om att friskolorna i vår kommun skulle få problem att hänga med både kvalitetsmässigt och resultatmässigt. Jag är övertygad eftersom jag vet att den kommunala skolans pedagoger och rektorer har både kompetens och det engagemang som krävs.

I dag är det svårt att jämföra resultat och kvalitet mellan den kommunala skolan och våra friskolor eftersom förutsättningarna är så olika. Jag vill ge våra otroligt duktiga rektorer och pedagoger i den kommunala skolan bättre förutsättningar än vad de har i dag. Det är både de och våra barn värda.

Jan Lahenkorva (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons