Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogen är viktig för många

Svar till Alice (17/5) Tillväxten i de svenska skogarna är större än avverkningen.

Annons

Sverige har aldrig haft mer skog än i dag, detta trots att stormen Gudrun fällde runt 200 miljoner träd under 2005. Ett medvetet och omsorgsfullt skogsbruk har bidragit till en ständigt ökande tillväxt.

Den svenska skogspolitiken har två mål. De svenska skogarna ska skötas så att de producerar värdefull virkesråvara, samtidigt som en god naturhänsyn ska bevara den biologiska mångfalden. Svenskt skogsbruk ställer helhjärtat upp på de här båda målen och är världsledande när det gäller att förena ett effektivt skogsbruk med god naturvård. Engagemanget för att ta tillvara alla de värden som den svenska skogen står för är större än någonsin.

Detta visas bland annat av att landets skogsägare frivilligt och utan ersättning avstår från att bruka ungefär en miljon hektar skog med höga naturvärden. Förutom den naturhänsyn som stora och små skogsägare tar på eget initiativ, skyddas skogar med höga naturvärden i reservat. Totalt var 725 000 ha skogsmark formellt skyddad i Sverige år 2008.

När det gäller den del av skogsmarken som brukas gäller systematisk naturhänsyn vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder. I skogen lämnas naturvårdsträd, kantzoner och mindre områden med särskilda naturvärden. De större skogsägarna tillämpar ekologisk landskapsplanering för att nå en bra balans mellan skogsbruk och naturhänsyn.

Skogen är viktig på många sätt, för människor, djur och växter. Skogen har en fantastisk förmåga att fungera som livsmiljö för tusentals växter och djur, samtidigt som den är betydelsefull som plats för rekreation för oss människor. Dessutom är skogen en oerhört viktig förnyelsebar råvara. En råvara som kan ersätta ändliga resurser som till exempel olja och aluminium och därigenom bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat.

Den svenska skogsnäringen bryr sig om skogen, det är ju den vi lever av. Vårt skogsbruk är långsiktigt och uthålligt, eftersom vi vill att skogen även i framtiden ska räcka till för alla intressen – och för såväl människor som djur och växter.

Charlotte Brodén, informationschef, Stora Enso Skog

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons