Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skjut inte på budbäraren

I den mediala uppmärksamhet som blivit, efter att förslaget att lägga ned simhallen i Alfta blivit känt, har kultur- och fritidschef Patrik Uhras fått personifiera en genomförd nedläggning, och därmed fått mycket kritik såväl i inlägg i media som i direkta kommentarer i mötet med människor.

Annons

Jag ställer mig frågan hur rimligt är det att enskilda medarbetare får utstå den här kritiken, för att de gör sitt arbete och genomför de uppdrag som de blir ålagda? Vem är det egentligen som ska kritiseras för att förslag om besparingar läggs? Vad beror det på att kommunens inkomster minskar? Vad har orsakat lågkonjunkturen?

Kraftigt sammanfattat så är det den finansiella krisen i slutet av 2008 som lett till en lågkonjunktur, där antalet arbetade timmar minskat. Kommunens inkomster består huvudsakligen av skatter. Skatten består av (antalet arbetade timmar gånger timlönen), detta multipliceras sedan med den kommunala skattesatsen. Om inte skattesatsen höjs, så minskar följaktligen kommunens inkomster när antalet arbetade timmar minskar.

Ovanåkers kommun behöver minst tolv miljoner mer i inkomster under 2011, för att täcka kostnaderna för den verksamhet som bedrivs idag. Om inte inkomsterna kan höjas, så behöver kostnaderna sänkas.

Kommunerna har ett lagkrav på sig, att om de något år har högre kostnader än intäkter, så måste de återställa det inom tre år. Det innebär att om inte inkomsterna ökar, så behöver kommunen minska verksamheten ändå mer, för att täcka tidigare underskott.

Det uppdrag som Patrik Uhras med flera förvaltningschefer har, är att föreslå genomförbara åtgärder, för att minska glappet mellan inkomster och utgifter. Det finns ingen förvaltningschef som inte bidrar till att lämna sådana förslag. Mot bakgrund av att kommunen genomfört förändringar motsvarande närmare 30 miljoner kronor under 2009/2010, så behövs nu strukturella åtgärder.

Det innebär att vilka skolor, simhallar, bibliotek, äldreboenden, fritidsanläggningar med mera, som vi ska bedriva verksamhet vid, kommer att diskuteras. En inte alltför lätt fråga, då efterfrågan av de offentliga tjänsterna inte minskar, utan till och med inom vissa områden ökar, och att kommunens attraktivitet behöver ökas för att människor ska trivas ännu bättre här.

Min slutsats av detta är att vare sig kultur- och fritidschef Patrik Uhras, eller någon annan förvaltningschef, ska utsättas via angrepp på sin person för att de fullgör de uppdrag som erhålls av den politiska församlingen via mig.

De ska snarare ha uppskattning för att de fullgör uppdrag som ingen uppfattar som enkla. Även våra politiker, som på sin fritid ansvarar för att ta ställning till förslag som påverkar kommunen, och lämnar få oberörda, behöver ett uppskattande ord.

Christer Engström, kommunchef, Ovanåker

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons