Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ska skattepengar betala sjuklön i privatföretag?

Men nu går väl skam på torra land.

Annons

Läser i HT 29/2 att A-assistans vunnit mot kommunen och räknar med att få ersättning för sina sjuklönekostnader sedan 2007. Detta kan ju inte vara korrekt eftersom assistansersättningen betalas ut med ett schablonbelopp för varje beslutad timme (267 kronor per timme för 2012) oavsett vilken kostnad assistansanordnaren haft.

Det finns endast riktlinjer från försäkringskassan att minst 85 procent av schablonersättningen ska utgöra lönekostnader. Att personal blir sjuk är något som varje arbetsgivare måste ta ansvar för och räkna med i sin budget. Detta måste även assistansanordnare räkna med. Den utbetalda ersättningen ska täcka samtliga kostnader. Assistansersättningen har en slutavräkningsperiod på sex månader, efter det så betalas inte mer ersättning ut för den perioden. Om ersättningen inte täcker kostnaderna måste omprioriteringar i assistansärendet göras, kommunen ska inte gå in och betala ut ytterligare ekonomiskt stöd.

Skattepengar ska inte gå till övervinster i privata företag vilket kan innebära att kommunens verksamhet måste skär ner på ett otillbörligt sätt. Det finns också regler i kommunallagen som säger att kommunen inte otillbörligt får gynna någon... En överkompensation sker när kommunen betalar ut extra ersättning till vissa privata företag som ger en vinstökning.

Assistansersättningen ska täcka samtliga kostnader för assistans, löner, sjuklöner, ob-ersättning, semesterersättning, sociala avgifter med mera samt utbildning, arbetsmiljö, personalomkostnader och administration.

Vilka andra privata företag kan få ersättning för sina sjuklöner av kommunen? Är inte företagandet i Hudiksvalls kommun på samma villkor?

Att ansöka om en insats enligt LSS är ett förvaltningsrättsligt ärende och varje ansökan handläggs var för sig med utredning och beslut samt information om möjlighet att överklaga. Varje beslut från förvaltningsrätt och Högsta förvaltningsdomstolen handlar om just det enskilda beslutet och inte retroaktivt för alla andra ansökningar också såsom A-assistans hävdar att de har rätt till ersättning för alla ansökningar sedan flera år tillbaka är felaktigt.

Om beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen är tydligt och väl formulerat kan det anses utgöra praxis för kommande bedömningar. Det är inte samma sak som att ändra redan fattade beslut i efterhand.

Är A-assistans ett vinstdrivande företag på samma planhalva som Carema?

Ingrid Eriksson, skattebetalare i Hudiksvalls kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons