Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ska naturresurser vara gratis?

Det är bra att hälsingetidningarna tar upp och skriver om vindkraften. Men vi behöver diskutera vindkraften som nationell resurs och vindkraften i havet.

Annons

Tyvärr skyddar svensk lag nästan inte alls det nationella och lokala ekonomiska intresset. I många andra länder ser det helt annorlunda ut. Men på land har ändå nivån på vindkraftsarrendena till slut nått en anständig nivå. Markarrendena ger avsevärt bidrag till köpkraft i lokalsamhället, i de fall markägarna bor på orten, och det är bra.

Hela Sverige Ska Leva och även Hälsinge Vindkraftförening har jobbat för bygdemedel från vindkraft, och det har fått allt bredare acceptans som kompensation för intrång i allemansrätt och som stimulans till lokala föreningar och bygdeutveckling. Tillsammans med lokalt ägande bidrar bygdemedlen på allt fler ställen till ekonomisk behållning av vindkraften.

Men det kommer att byggas mycket vindkraft även till sjöss. Och där gäller fortfarande vilda västern. Eller landgrabbing. Så kommer exempelvis vindkraftverken som ska byggas utanför Söderhamn att betala endast en symbolisk årsavgift om 1 500 kronor per verk i markhyra till staten (Kammarkollegiet). Och ingenting till kommunen. Men Havsplaneringsutredningen (SOU 2010:91) har flera bra förslag. Den anser att frågan om det bör införas avgifts- eller licenssystem för att ge havet ett ekonomiskt värde är intressant och bör övervägas. Och så ser det redan ut i andra länder. Den tycker också att ekosystemtjänsterna måste ges ett samhällsekonomiskt värde, till exempel genom skatter, licensavgifter och bidrag.

Därför måste vår regering och riksdag skyndsamt se till att implementera havsutredningens förslag så att inte exploatörerna invaggas i missuppfattningar om vad som ska gälla. Även om vindkraft till havs hittills har varit dyrare och egentligen behöver ett annat stödsystem än vindkraft på land, så är det fel att kvitta genom att avstå från markhyran. Kostnader ska redovisas där de uppstår.

Det får inte bli med vindkraften som med järnmalmen i Pajala, där den fattiga kommunen ska stå för utbyggnad av infrastruktur och samhällsservice men får inte ett öre av malmvärdet. Där far gruvbolaget med vinsten till Luxemburg och socialiserar kostnaderna. Och svenska staten nöjer sig med en halv promille av malmvärdet.

Självklart ska Sverige exportera både malm och elkraft – sedan vi blev medlemmar i EU får vi inte heller göra riktigt som vi vill. Och själva importerar vi ju olja, kol, gas och allt uran – ja mer än hälften av all energi vi använder. Men det behöver för den skull inte vara gratis att hämta Sveriges naturresurser.

Hälsinge Vindkraftförening

genom Roland Lundqvist med intressen även i en värmländsk vindförening, delägare och styrelseledamot i investmentbolaget Hudik Vind AB (publ) och styrelseledamot i andelsbolaget Nyvallsåsen Vind AB i Nordanstig

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons