Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sekreterarna en del av primärvårdsteamet

Det gagnar varken kvalitet eller effektivitet att läkare utför sekreteraruppgifter och därmed mindre tid för patientarbete.

Annons

Läkargruppen inom Ljusdals verksamhetsområde har blivit varse att samtliga läkarsekreterare från och med den 1 september i år ska ha en annan verksamhetstillhörighet och att de dessutom inte skall finnas kvar på hälsocentralerna. Vi, läkare vid Ljusdals primärvård, vill med det här brevet bestämt protestera mot detta och vi vill framföra följande:

Vi läkare behöver läkarsekreterarna nära för att snabbt och enkelt kunna kommunicera om alla administrativa frågor. Förutom utskrift av journaler, brev, intyg, remisser mm är det exempelvis kopiering och scanning av handlingar som hör till utskriften som måste handhas på ett säkert sätt. Det är en säkerhets- och tidsfråga att man smidigt kan samarbeta i team om detta och lösa problem eller oklarheter. Detta är uppgifter som måste utföras och om inte läkarsekreterarna finns till hands får övrig sjukvårdspersonal göra fler administrativa uppgifter. Det gagnar varken kvalitet eller effektivitet att läkare utför sekreteraruppgifter och därmed mindre tid för patientarbete.

Dagligt data- eller dataprogramkrångel är ett annat problem som kräver närvaro av IT-kunniga sekreterare.

Lokal- och personkännedom är viktigt. Inte minst med tanke på den ökande andelen läkare som har utländsk bakgrund. Här är principen att en eller få sekreterare skriver åt varje läkare extra viktig – det går ju mycket snabbare att skriva för den sekreterare som lärt sig läkarens specifika uttal eller dialekt.

Sjukvård är ett lagspel där läkaren, oavsett vad man tycker om det, är den viktigaste solisten. Utan en bra uppbackning på olika sätt blir det inte så mycket av ett fungerande lagspel.

Sekreterarna fyller en mycket viktig funktion och har specialkunskaper som vi är helt beroende av för att kunna fungera effektivt. De avlastar på ett nödvändigt och effektivt sätt och i en föränderlig organisation med föränderliga hjälpmedel bidrar sekreterarna, receptionisterna och arkivpersonalen kontinuerligt till att effektivisera och förbättra sjukvårdsfunktionerna.

Det är för oss oförsvarligt att ledningen för en organisation som säger sig värna om kvaliteten i vården, kan föreslå en omorganisation av det slag som beskrivits. Uttalanden från landstingsledningen om kvalitetsarbete kan i fortsättningen inte tas på allvar!

Att man dessutom tänker sig denna förändring strax innan vårdvalsreformen ska sjösättas gör det hela ännu mer obegripligt!

Nej, låt läkarsekreterarna fortsätta vara en del av arbetslaget – teamet i primärvården!

Mårten Ageheim, Sandor Balind, Lennart Berglund, Jan-Erik Billner, Larisa Hedenmalm, Bengt Hofverberg, Asoka Jayawardena, Claudia Last, Annika Ljungh, Per Melander, Elisabeth Månsson-Rydén Börje Pettersson, Irina Pletos, Sten Sunnefeldt, Åke Svalfors, Bertil Svensson, Jan Winblad, Benkt Åbom

Samtliga familjeläkare inom division primärvård, Ljusdals verksamhetsområde

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons