Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se till helheten för Celsiusskolan – oavsett partifärg

Föräldrarådet på Celsiusskolan i ett öppet brev till Ovanåkers kommuns politiker:

Annons

Föräldrarådet på Celsiusskolans är en grupp som länge stridit för att få gehör för att lokalerna för F-6 är undermåliga, trångbodda och en oacceptabel arbetsmiljö för våra barn. Vi började på allvar påpeka detta för två–tre år sedan och under åren har lokalerna fyllts på ytterligare med flertalet barn. Vi har krävt en plan för åtgärder, men fått dåligt med gehör. Vi föreslog att komplettera med moduler för att ge utrymme, men det nekades eftersom ett helhetsgrepp över skolsituationen i centrum var tvungen att göras. Klokt tänkte vi, men tiden springer iväg och skolan fylls på med elever samtidigt som det pågår en ”långsam” process kring nybyggnation. Vilka drabbas? Jo varje elev som riskerar att påverkas negativt av undermåliga lokaler som leder till bristande undervisning.

Vi vet att det nu tagits beslut på två moduler som tillfälligt kan skapa mer utrymme, men vi vill påpeka att denna lösning inte löser det enorma arbetsmiljöproblem som de nuvarande lokalerna tydligt signalerar varje dag. De flesta barn och personal kommer fortsatt ha dessa lokaler som sin hemvist och förändringen innebär inte att dessa lokaler får bättre luft eller mer utrymme i de trånga hallarna som hör till respektive klassrum. Vi vet att politiker gjort besök i skolan och efter det borde ni inse att deras dagliga miljö är i akut behov av en stor förändring.

I enlighet med vad utvecklingsgruppen, skolans lärare, med flera, kommit fram till, har föräldrarådet F-6 beslutat att fullt ut stödja deras förslag om att bygga en ny F-9 skola. Vi tror inte att enskilda lösningar blir bra på lång sikt. Förslaget innebär att nuvarande F-6 rivs efter att ny skola står klar på den nuvarande tomten för 7-9. Det innebär att F-6 aldrig behöver evakueras till tillfälliga lokaler vilket vi ser mycket positivt på.

De viktigaste argumenten för detta är "ökat elevtryck i området":

I dag finns det två 2:a klasser och ser vi de tre kommande åren förväntas skolan kunna bereda för tre extra klasser, det som kallas två parallellt (2 klasser i varje årskull). Skolan har idag grupper med 20–26 elever. Då ser vi endast de som bor här idag, troligen ökar elevunderlaget ytterligare på grund av flyktingsituationen.

Synergier i byggprocessen: På grund av högstadiets situation tror vi att ett helhetsgrepp krävs och ett bygge blir mer kostnadseffektivt på långsikt än två separata. Specialklassrum och gemensamma utrymmen kan samnyttjas för att minska den totala byggkostnaden.

Flexibiliteten för hela skolan, F-9: Högstadiet och F-6 kan utbyta delar av sina lokaler när elevunderlaget förändras i olika stadier.

Enklare åtkomst till tidigare externa lokaler: Mycket tid av elevernas skoldag går idag åt att förflytta sig till externa lokaler vilket är tidsödande och en säkerhetsrisk.

Säkrare logistik och trafiksituation: Den nuvarande utemiljön upplevs trafikfarlig och rörig. Förbättringar krävs för att få bort osäkerheten bland barnen och tidsåtgången för alla de förflyttningar som dagligen sker till olika aktiviteter; lunch, mellanmål, frukost, idrottshall, musiklektioner, fritidshem, förskoleklass, viss specialundervisning, hemkunskap, slöjd, buss på/avstigning.

Förändring av matsalen: Matsalen har idag ett mycket stort tryck, ca 680 gäster per dag ska dela på 284 platser. Det säger sig självt att det blir en stressig matsituation där gäster står och väntar på plats för att äta.

Synergier för lärare: Med större möjlighet till spontana möten stadier emellan finns bättre förutsättningar att lära av varandra och gemensamt utveckla för att nå högre resultat.

Rekrytering av resurser: En fräsch skollokal är attraktivt på många plan, rekrytering av legitimerade lärare blir förmodligen lättare och det leder till högre kvalitet i undervisningen.

Vi vill betona att vi är tacksamma till skolans personal som trots förutsättningarna gör ett strålande arbete med våra barn, men det känns att gränsen är nådd och snart spiller det över kanten och ger negativa effekter på en omtyckt verksamhet!

Vi önskar att varje politiker ser till helheten i den här frågan oavsett partifärg!

Föräldrarådet vid Celsiusskolan F-6

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons