Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se till att alla skolbarn får åka på skolutflykter

I Gävleborg saknar minst nio kommuner riktlinjer för att säkerställa utflykter i grundskolan.

Annons

Vi uppmanar nu regeringen att tillsätta en utredning för att trygga skolbarns rätt till friluftsliv. Vi vill även uppmuntra kommunerna att ta fram handlingsplaner för skolutflykter.

Färre än var tionde svensk kommun försöker aktivt säkerställa utflykter av olika slag i grundskolan. Annorlunda uttryckt överlåter över 90 procent av Sveriges kommuner till rektorerna att avgöra om det blir några skolutflykter överhuvudtaget.

Skidrådet, Friluftsfrämjandet och Idrottslärarna står bakom en enkät som har besvarats av 210 av Sveriges 290 kommuner. I Gävleborg har nio av tio kommuner svarat och ingen av dem har riktlinjer för att trygga skolutflykterna. Endast i en av länets svarande kommuner får grundskolorna en ekonomisk tilldelning som är öronmärkt för skolutflykter, i hela landet är motsvarande andel sju procent.

Enkäten sammanfattas och analyseras i en rapport med underrubriken Alla vill ha skolutflykter men ingen vill ta ansvar för att de genomförs. En slutsats är att antalet grundskolebarn som aldrig upplever en skolutflykt kan vara stort.

I propositionen Framtidens friluftsliv, som antogs av riksdagen 2011, konstateras att ”förskolan och skolan är oerhört viktiga för att ge morgondagens vuxna goda vanor”. Den nya läroplanen för grundskolan stadgar att skolan ska ”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer".

Men det råder otydlighet kring hur friluftsmålen ska uppnås. Professorerna Peter Fredman vid Mittuniversitetet och Marie Stenseke vid Göteborgs universitet företräder forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. De konstaterade nyligen i Dagens Nyheter att svensk friluftspolitik ”riskerar bli ett luftslott” med ”föga förpliktande ambitioner”.

Professorerna betonar att friluftslivets betydelse för hälsa, naturförståelse och social inkludering är vetenskapligt belagd och att samhällets kostnad för fysisk inaktivitet överstiger sex miljarder kronor per år. Skolan har en nyckelroll för att grundlägga sunda vanor i unga år. Nu lämnas därför en motion till riksdagen där regeringen uppmanas att ta fram metoder för att säkra skolbarnens rätt till naturupplevelser.

För att barnen inte ska gå miste om dyrbar tid i naturen uppmuntrar vi kommuner och fristående skolhuvudmän i Gävleborg att på egen hand ta fram handlingsplaner för utflykter i grundskolan.

Tina Ehn, riksdagsledamot Miljöpartiet

Hans Gerremo, ordförande Svenska Skidrådet

Jonas Hedlund, styrelseledamot Svenska Idrottslärarföreningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons