Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SD har en högre ambitionsnivå än regeringen

Margaretha Modin (SD) i en slutreplik till Göran Jansson (V):

Annons

Sverigedemokraterna har en högre ambitionsnivå än regeringen när det handlar om välfärden. Kommunerna har en lika stark ekonomi i Sverigedemokraternas budgetalternativ som i regeringens förslag. Istället handlar det om en kombination av minskade utgifter samt ökade intäkter för kommunsektorn i andra delar av budgeten, där en minskad kostnad för invandringen är den enskilt största förklaringen.

Kommunalekonomisk utjämning, där anslaget föreslås minskas med hela 53 miljarder kronor fram till 2018. Jag ska försöka reda ut på några punkter hur den siffran har härletts och varför den inte medför en minskad ambitionsnivå för kommunernas välfärdsutbud.

Till att börja med ska det konstateras att avvikelsen gentemot regeringens budgetproposition avseende det finansiella sparandet för kommunsektorn är lika med noll, det vill säga att kommunerna har en lika stark (eller svag) ekonomi i Sverigedemokraternas budgetalternativ som i regeringens alternativ.

Hur kommer det sig då att man kan minska ett anslag utan att det påverkar det finansiella sparandet och utan att man har en lägre ambitionsnivå för det aktuella anslaget?

Det förklaras givetvis med att man inte kan rycka ut en enskild utgiftspost i en budget och dra långtgående slutsatser utifrån den utan att studera budgeten i sin helhet.

En minskad kostnad för invandringen är den enskilt största förklaringen. Där minskar kommunernas utgifter med hela 37,9 miljarder kronor fram till 2018. Denna siffra baseras i sin tur på en genomsnittlig individs kostnad för kommunal välfärd, det minskade antalet utomeuropeiska asyl- och anhöriginvandrare som följer av Sverigedemokraternas mer restriktiva inriktning på invandringspolitiken samt justerat för en viss överrepresentation - en faktor på 1,5 - avseende denna grupps nyttjande av välfärd.

Kommunerna har inte enbart kostnader för det omedelbara mottagandet av nyanlända. Det visar sig också att även utrikes födda vill ha sina barn på dagis och i skola, man blir sjuk, man behöver uppsöka folktandvården, man får föräldrapeng för att vara hemma med barnen och man lever på försörjningsstöd etcetera.

Jag tycker heller inte det känns rätt, Göran Jansson, att Vänsterpartiets historia glöms bort genom att man byter namn från VPK till V. Det är endast grader i helvetet som skiljer kommunismen från nazismen och vi från Sverigedemokraterna tar avstånd från bägge ideologierna.

Margaretha Modin

gruppledare Sverigedemokraterna Bollnäs

Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon? Ladda ner vår nya app här, till Iphone eller till Android!

Iphone: App Store

Android: Play Butik

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons