Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsning på vindkraft en bra början

För Norden är vindkraft det mest realistiska alternativet eftersom vattenkraft är så gott som färdigutbyggd och hur det ser ut med solen här vet vi alla.

Annons

Tyvärr verkar Roland Norin, Friggesund (24/3) ännu inte ha insett vidden av omställningen som är nödvändig, om vi vill ha chansen kvar att undvika en global miljökatastrof. Över 80 procent av världens energiförsörjning är baserad på fossila bränslen som måste ersättas med stor skyndsamhet samtidigt som världens befolkning växer och många människor är fortfarande mycket fattiga och behöver ökat tillgång till energi för att få drägliga liv.

Alla energislag som medför tydlig lägre miljöpåverkan måste byggas ut i stor skala. För Norden är vindkraft det mest realistiska alternativet eftersom vattenkraft är så gott som färdigutbyggd och hur det ser ut med solen här vet vi alla. Nog måste i det närmaste alla goda vindlägen tas i anspråk, så vida inte naturskyddsintressen talar emot. Situationens allvar medför att enbart estetiska synpunkter inte kan annat än väga ganska lätt.

Visst är jag medveten om vindkraftens stora effektvariationer. Investeringar i vind-, sol- eller vågkraft kräver även stora investeringar i nätet. För att balansera elnätet krävs ett flertal åtgärder: Att bygga ut reglerkraft är önskvärt men möjligheterna är tyvärr begränsade. Man måste bygga ihop det svenska kraftnätet ännu bättre men än mer krävs det ännu starkare sammanlänkning av alla länders nät inom det nordiska synkronnätet samt en förstärkning av det europeiska kraftnätet inklusive uppbyggnad av hög överföringskapacitet till norra Afrika. Det finns alltid några områden på kontinenten var det blåser. Som ofta glömd möjlighet finns det även ett starkare bidrag av konsumentsidan till nätets balansering. Om elpriset sätts minst timvis finns det incitament att stänga av de största förbrukarna under de timmar då nätet belastas som mest. Bergvärmeanläggningar har vanligtvis ackumulatortankar som kan överbrygga några timmar.

Att allt bara kan fortsätta som nu är en farlig illusion. Energiomställningen kräver stora investeringar. Vindkraftsatsningen i norra Hälsingland är bara en liten början, men en bra sådan.

Dietmar Gleich (FPL)

civilingenjör

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons