Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samråd – utan samråd

Ett samråd om ändring av detaljplan för Medskogsområdet pågår 15/10–5/11. Gällande detaljplan från april 2011 tillåter bil-/trafikantservice, industri och kontorsetableringar. Vi tycker denna plan är alldeles utmärkt! Den nu föreslagna ändringen tillåter handel i alla dess former, vilket förändrar syftet med Medskogsområdet.

Annons

Kommunen har låtit Handelns Utredningsinstitut göra en utredning som belyser konsekvenserna. Utredningen säger att etableringen innebär att mer än hälften av sällanköpshandeln och en femtedel av dagligvaruhandeln måste tas från befintlig handel i närområdet. Således en synnerligen allvarlig förändring av handelns villkor i såväl själva Hudiksvall som i Iggesund, Sörforsa, Näsviken, Delsbo med flera.

Inbjudan till samråd om ändringen i detaljplanen skickades den 12 oktober till sådana berörda som kringliggande kommuner, länsstyrelsen, Trafikverket etcetera. Däremot inbjöds inte kommunmedborgarna till samrådet eller informerades via annons i HT om att samrådet hade inletts!

Den enda information som häromdagen fanns till beskådande på plan- och bygglovskontoret var en för lekmannen svårtolkad karta i A3-format. HUI:s konsekvensanalys fanns inte heller tillgänglig där. Först den 24/10 kom ett meddelande om samrådet på kommunens hemsida. Hur många av kommunens invånare kommer att hinna upptäcka detta meddelande i tid?

Det här är en så viktig fråga för hela kommunen, att såväl allmänhet som företagare, fastighetsägare och andra organisationer måste få rimlig tid på sig att begrunda förslaget och komma in med sina synpunkter. Några få dagar räcker definitivt inte. Var är de stora öron som alliansen sagt oss invånare att man har?

Vi kräver att den politiska ledningen tar om detta samråd så att medborgare och organisationer också får en reell möjlighet att yttra sig i denna stora fråga.

Omställning Hudiksvall genom Ingmar Höglund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons