Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samkraft jobbar för regionen

Svar till Sven Bohlin (11/9).

Annons

Det direkta ägandet i Samkraft AB ligger hos Söderhamn Nära, vilket är ett helägt kommunalt bolag som bland annat har till uppgift att producera el och fjärrvärme. Samkraft startade 2008 i Gävleborg där flertalet av våra regionala energiaktörer bildade ett gemensamt vindkraftbolag. Samkraft AB har som bolag sitt säte i Söderhamn.

Redan när vi startade Samkraft var bolagets första planerade vindkraftspark just den utanför Ljusne och det var också något vi öppet informerade kring. Planen var att få parken på plats redan 2011, något som uppmärksammades stort i lokala medier. Även om vindmätningen i Ljusne till och med startade innan bolaget var formellt bildat så insåg vi ganska snart att vindkraft tar tid att bygga. Därför blev de två redan färdigställda vindkraftverken på Vettåsen i Sandvikens kommun de första i Samkrafts ägo. Tätt följda av anläggningen på Långberget.

Söderhamn Nära gick in som delägare i Samkraft därför att vi aktivt vill bidra till en omställning av energisystemet och för att vara med i utvecklingen av vindkraft regionalt. Söderhamn Nära arbetar för att få fler förnybara källor, kraftvärmeverket är ett exempel och ett annat är just vindkraft. Energisystem är dyrbara och ett sätt att kunna vara med i utvecklingen är att äga dem tillsammans med andra. Genom att producera förnybar energi skapar vi en god samhällsnytta. Vår ambition är att kunna tillvarata de möjligheter som finns i regionen. Skapa nya arbetstillfällen, kompetensutveckling och en möjlighet till tillväxt av underleverantörer till ny energiproduktion.

Samkrafts ägarkrets har med tiden utökats och grundar sig i dag på ett samarbete mellan 13 energibolag i Gästrikland, Hälsingland, Uppland, Västmanland och Södermanland. Vi finns i regionen, ägs av regionens egna energibolag och verkar för en utveckling av regionen. En av våra styrkor ligger i just det faktum att vi är flera delägare med direkt anknytning till energibranschen. Tillsammans representerar vi hundratals år av erfarenhet att bygga och förvalta anläggningar för energiproduktion.

I det specifika fallet med den tänkta vindkraftparken i Ljusne har processen tagit lång tid, men den tänkta etableringen är som sagt inget vi försökt dölja eller smyga med. För Samkraft återstår nu att i enlighet med gällande bestämmelser söka och invänta erforderliga tillstånd för uppförande av anläggningen. Vi är dessutom helt övertygade att Söderhamns kommun i likhet med andra kommuner i Sverige kommer att handlägga detta ärende på ett både professionellt och opartiskt sätt.

Monica Granlund, verkställande direktör Söderhamn Nära, Sten Gabert, verkställande direktör Samkraft

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons